ทำเนียบสถาปนิก

                                              


ทำเนียบสถาปนิก 
ARCHITECT


.รวบรวมรายนามของบริษัทและผู้ประกอบการด้านสถาปนิก


                กรีนไลน์ สถาปนิก หจก.

GREENLINE ARCHITECT LTD., PART. 

174/48 11 .หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-845-337

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิก ออกแบบ

 

กรุพธรี ดีไซน์ บจก.

GROUP THREE DESIGN CO.,LTD.

63/1 ซอย 5 (ราชครู) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2617-1107-8 , 0-2279-1478 โทรสาร 0-2617-1109 E-mail : info@group3.co.th  www. group3.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : ให้คำปรึกษา ออก แบบและดูแลจัดการโครงการก่อสร้าง ภูมิสถาปัตยกรรม ออกแบบผังแม่บทโครงการ วางผังโครงการ ออกแบบพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ภูมิทัศน์ชุมชน-เมือง การบริหารงานก่อสร้างภูมิทัศน์ จัดแบ่งแปลงที่ดิน ผังจัดสรร ออกแบบและให้คำปรึกษางานภูมิทัศน์ งานปรับปรุงซ่อมแซม บูรณะงานภูมิทัศน์ วางผังสถานที่พักผ่อนตากอากาศ

 

เกทเวย์ อาร์คิเท็ค บจก.

GATAWAY  ARCHITECT CO., LTD.

30/17 หมู่ที่ 6 แขวงแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2550-5148-9 โทรสาร 0-2550-5147

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิก ออกแบบ

 

เกรท อาร์คิเทค บจก.

GREAT ARCHITECT CO., LTD.

27 ซอยปิยะวัชร ถนนสุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2630-6849 โทรสาร 0-2630-6849

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิก ออกแบบ

 

เก้าจั่ว บจก.

KAO JEW CO., LTD.

107 ซอยลาดพร้า 96 (โชคชัย2) .ลาด พร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2530-4472 โทรสาร 0-2539-6896

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิก ออกแบบ

คอนทัวร์ บจก.

CONTOUR CO., LTD.

865 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2319-3240 โทรสาร 0-2319-3240 ต่อ 8 E-mail: info@contour.co.th  www. contour.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปัตย์ ตกแต่ง ออกแบบพื้นที่การค้า ร้านค้า

 

ค้อนอินทีเรีย บจก.

KON INTERIOR CO., LTD.

516, 517 หมู่ 7 ถนนอุดร-หนองสำโรง ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 4100  โทรศัพท์ 04234-6757 โทรสาร 0-4237696  www.d4desire.com

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมสำหรับบ้านและอาคาร บริการออกแบบ ตกแต่งภายใน

 

คาซ่า บจก.

CASA CO., LTD.

65/75-6 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ พระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2245-2500, 0-2245-2500, 0-2245-3094, 0-2248-1671, 0-2245-3997 E-mail: casa@casa.co.th, casacom@asianet.co.th  www.casa.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิก ออกแบบ

 

คอร์เดีย บจก.

CORDIA CO.,LTD.

82/23 หมู่ 3 .รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0-2918-7576-7, 0-2907-4066-7, 0-2918-7561-2 โทรสาร0-2918-6556 มือถือ 081-920-5923 E-mail:cordia@hotmail.com 

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิก งานออกแบบทางด้านภูมิทัศน์ จัดสวน แต่งสวน


คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี บจก.

CONSULTANT OF TECHNOLOGY CO., LTD.

39 ซลาดพร้าว 124 .ลาดพร้าว วังทอง หลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2934-3233-47 โทรสาร 0-2934-3248-9 E-mail cot@cot.co.th  www.cot.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิก ออกแบบ การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม การวางผังแม่บท การออกแบบตกแต่งภายในการออกแบบอาคารแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบปรับปรุงพื้นที่หรืออาคารเดิม

 

คอนเซ็ปต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ บจก.

CONCEPT INTERNATIONAL DESIGN CO., LTD.

38 อาคารคิว.เฮ้าส์ คอนเวน ห้อง 4 ซี (โซน A)ชั้น 4 .คอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2632-0876-8 โทรสาร 0-2632-0879 E-mail: admin@concept-i-design.com www.concept-i-design.com

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบ ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

คอร์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดิวิลอปเมนท์ บจก.

CORE PLANNING & DEVELOPMENT CO., LTD.

77/98 .พญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2653-6792 โทรสาร 0-2253-7891 E-mail cpad@asianet.co.th

ธุรกิจหรือบริการที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์เกี่ยวกับการวิจัยแผนที่

 

ครอสวูด เฟอร์นิเจอร์ บจก.

CROSSWOOD FURNITURE CO., LTD.

83/1 .3 (ราษฎร์ยินดี) .หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7424-7174, 081-990-3376

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบโครงสร้าง จัดสวน ออกแบบตกแต่งภายนอก

คัสทินี บจก.

KUSTINI CO., LTD.

120/29-30 .สุขุมวิท 23 .สุขุมวิท วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2662-0280-1, 0-2259-9640 โทรสาร 0-2258-2756

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

เค เจ เอ บิลท์ตัน บจก.

KJA BUILDTON CO., LTD.

1082 .พหลโยธิน 32 .พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2941-9548, 0-2942-9181 โทรสาร 0-2942-9181

ธุรกิจหรือบริการสถาปนิกออกแบบ

 

เครเดนซ คอนสตรัคชั่น  แอนด์  ดีไซน์ บจก.

CREDENCE CONSTRUCTION AND

DESIGN CO., LTD.

8/11 .สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว   เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2932-8189 โทรสาร 0-2935-4438 www.cre-dence.com E-mail: credence.cons@gmail.com

ธุรกิจหรือบริการ : งานออกแบบสถาปัตย์

 

เคป บจก.

CAPE CO., LTD.

432 .สยามสแควร์ 7 .พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2254-9114, 0-2251-2522 โทรสาร 0-2254-9115 E-mail cape@adsi.loxinfo.com

ธุรกิจหรือบริการสถาปนิกออกแบบ

 

ฆราปนิก บจก.

KARAPANIK CO., LTD.

1469/1 .พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2319-3754-5, 0-2319-3819 โทรสาร 0-2319-3820

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิก ออกแบบ

 

จันทิมาพร บจก.

CHANTHIMAPORN CO., LTD.

573/10 .รามคำแหง 39 .ศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-559-0930, 0-2559-0150 โทรสาร 02-559-0931

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิก ออกแบบบ้าน ออกแบบสำนักงาน

 

เจดีซายน์ แอนด์ เดคอเรทีฟเฮ้าส์ บจก

J.DESIGN & DECORATIVE HOUSE

CO., LTD.

140 .พุทธบูชา 36 .พุทธบูชา แขวงบางมด เขตบางมด กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2874-8251-30  โทรสาร 0-2874-8250 E-mail : center

@j-design.th.com  www.j-design.th.com

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบ ตกแต่ง


760 ไอ อาร์คิเท็ค แอนด์ คอนซัลแตนท์ บจก.

760 I ARCHITECT & CONSULTANT CO., LTD.

88 .สุขุมวิท 62 แยก 1 .สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2741-6671-5 โทรสาร 0-2741-6676  www.760i.com E-mail: nfo@760i.com

ธุรกิจหรือบริการ : บริษัทสถาปนิก

 

ชัชวาล-เดอร์ เวเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

CHUCHAWAL-DE WEGER INTER NATIONAL CO., LTD.

219/25 อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 8 .อโศก ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2259-1188-9, 0-2260-2507-8 โทรสาร 0-2260-0230, 0-2260-2506 E-mail cdw@inet.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

           ซิกส์ตี้ เซเว่น ดีไซน์ บจก.
          SIXTY SEVEN DESIGN CO., LTD.

40/419 ซ.เอกชัย 76 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 0-2417-1431 E-mail : sixtysevendesign67@yahoo.com  www.67design.co.th  
ธุรกิจหรือบริการ :   ออกแบบและตกแต่ง


ซี.พี.โมเดลแอนด์ซายน์ บจก.

C.P.MODEL & SIDN CO., LTD.

(ออฟฟิศ ถ.รามคำแหง) 7/117 หมู่ 5 .รามคำแหง 152 .รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2728-2695, 089-816-9282, 086-982-0406 โทรสาร 0-2728-2695 (ออฟฟิศ จ.ปทุมธานี) 72/90 หมู่ 6 บ้านฟ้าปิยรมย์ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2532-6786, 089-816-9282 โทรสาร 0-2532-6786 E-mail : cpmodel@gmail.com www.cpmodel.com

ธุรกิจหรือบริการ : รับทำโมเดล หุ่นจำลอง ด้านสถาปัตย์ทุกชนิด งานแปรรูปอะคริลิค

 

เซส ซายน์ บจก.

SEZ DIGN CO., LTD.

39/129 หมู่ 5 .รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2522-2932, 0-2164-1717, 089-477-7747 โทรสาร 0-2522-2930 www.sezsign.com E-mail : sezsign@hotmail.com.com E-mail : info@sezsign.com

ธุรกิจหรือบริการออกแบบ รับเหมาตกแต่งภายในและก่อสร้าง อาคารพักอาศัยและเชิงพาณิชย์

 

ณ องศาเหนือ บจก.

NORTH THAI BUILDER CO., LTD.

51 .บำรุงราษฏร์ ซ. 4 .วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5332-1864  Hotline : 089-701-6262,082-890-3532โทรสาร 0-5332-1864 www.norththaibuilder.com E-mail : norththaibuilber@gmail.com

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบและก่อสร้าง

 

ดีคอนไนน์ บจก.

DECONNINE CO.,LTD.

120/158 ซอยสายไหม20 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2990 -2053, 084-6561333 โทรสาร 0-2990-2052 E-mail: info@deconnine.com, deconnine@hotmail.com www.deconnine.com  

ธุรกิจหรือบริการออกแบบสถาปัตย์


ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

DESIGN 103 INTERATIONAL CO., LTD.

219/24, 28-31 อาคารอโศกทาวเวอร์ออฟฟิศ ชั้น 9 .อโศก ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์ 0-2260-0160-7 โทรสาร 0-2259-0489 E-mail nathrudee@d103group.com www.d103 group.com

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ

 

ดีไซน์ 304 บจก.

DESIGN 304 CO., LTD.

935 ถนนพระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2720-3551-2 โทรสาร 0-2718-2606 E-mail : design304co.ltd@gmail.com www design304.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ

 

ดีไซน์ 120 บจก.

DESIGN 120 CO., LTD.

120/5 .ศาลาแดง 2 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2263-22824-5 โทรสาร 0-237-2216 E-mail : admin@design120.com www.design120.com

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปัตยกรรม

 

ดีไซน์ ดีเวลลอป บจก.

DESIGN DEVELOP CO., LTD.

1 อาคารเอสพีซี ชั้น 9 .แจ่มจันทร์ (ทองหล่อ 20) .สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2714-8635-7 โทรสาร 0-2714-8639 E-mail : dd  ww.designdevelop.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ

 

ดีไซน์ คอนเซป บจก.

DESIGN CONCEPT CO., LTD.

88/29 ซอยทิมแลนด์ ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-7586 โทรสาร 0-2951-7587 E-mail: dca@desig nconceptarchitect.com www desig nconcep tarchitect.com

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ

 

ดีไซน์ สเคป บจก.

DESIGN SCAPE CO., LTD.

98/6 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2172-6472 มือถือ 081-454-3455, 081-6151510 โทรสาร 0-2172-6472 E-mail: info@design scape-cad.com www.designscape-card.com

ธุรกิจหรือบริการ : จำหน่ายซอฟท์แวร์สำหรับงานออกแบบชั้นนำให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน


ดีพิคต์ บจก.

DEPICT CO., LTD.

3 อาคารบี.พี.เอส. ชั้น 3 .สุขุมวิท 63 (เอกมัย) .สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2714-2077-81, โทรสาร 0-2714-2082 E-mail depict63@hotmail.com

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ


        ดีว่า เดคคอเรชั่น แอนด์ ฮาร์ดแวร์ บจก. 

       DIVA DECORATION AND HARDWARE CO., LTD. 67/94 หมู่ 3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์ 095-545-6451 โทรสาร 0-3862-2688 E-mail : diva.hardware@gmail.com  www.divahomeinterior.com  

ธุรกิจหรือบริการ :   รับออกแบบและตกแต่งภายใน  

 

ดวงฤทธิ์ บุนนาค บจก.

DUANGRIT BUNNAG CO., LTD.

989 ชั้น 28 ยูนิตบี 3 อาคารสยามทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 0-2658-0580-1 โทรสาร 0-2658-0582

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ

 

ดีไอ ดีไซนส์ บจก.

D I DESIGNS CO., LTD.

(กลุ่มบริษัท DTGO) 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2714-1451, 0-2740-2555 โทรสาร 0-2 740-2444 E-mail : didesign@dtgsiam.com  www.dtgsiam.com

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ รับออกแบบทางสถาปัตยกรรม ออกแบบเกี่ยว
กับทางวิศวกรรม ออกแบบตกแต่งทั้งภายในภายนอก

 

ดีทีจี เอ็กซิม บจก.

DTG EXIM Co., LTD. 

(กลุ่มบริษัท DTGO) 103 บางนาตราด กม.10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2751-2070-5 โทรสาร 0-2316-2122 www.dtgsiam.com

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ รับออกแบบทางสถาปัตยกรรม

 

เดกา อาทีเรีย บจก.

DECA ATELIER CO., LTD

4/7 อาคารเสนาบดี 1 ชั้นที่ 1 .พหลโยธิน 11 .พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2279-9285-6 โทรสาร 0-2279-9287

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปัตยกรรม สถาปนิกออกแบบ

 

ต้นศิลป์ สตูดิโอ บจก.

TONSILP STUDIO CO., LTD.

199 ซอย 14 อาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ 0-2676-1680-1,0-2286-6996 โทรสาร 0-2287-2461

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปัตยกรรม สถาปนิก ออกแบบ


เตคต้อน อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

STAKE SHEPHERD INTERNATIONAL CO., LTD.

55 ถนนพัฒนาการ 40 .สวนหลวง อ.สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์  0-2322 -2360, 0-2321-0048-50

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิก รับออกแบบ งานสถาปัตย์-ตกแต่งภายใน งานประเภทอพาร์ทเม้น คอนโด ศูนย์การค้า

 

ทีค บจก.   TEAC CO., LTD.

138/1 .วิภาวดี-รังสิต 2 .วิภาวดี-รังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2692-3382-7 โทรสาร 0-2692-3389 E-mail : admin@teacarchitect.com www.teacarchitect.com

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ ตกแต่ง

 

ทีเอสอาร์  แพลนนิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

TSR PLANNING AND CONSTRUCTION CO.,LTD.

101/459 หมู่4 ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2921-8817, 0-2921-8192 โทรสาร 0-2921-8192 www.tsrplanningcon.com

ธุรกิจหรือบริการ : งานการออกแบบ งานก่อสร้าง งานบริหารโครงการและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

 

ทีเอ็มซี สถาปัตย์ บจก.

TMC ARCHITECTURAL CO., LTD.

297/8 .ลาดพร้าว 26 .ลาดพร้าว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2511-5989 โทรสาร 0-2511-5984 E-mail tmc_co@yahoo.com

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

ทีเอ็ม ดีไซน์ บจก.

TM DESIGN CO., LTD.

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ไว.ดับยู.ซี.เอ ชั้น 21 .สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2677-4100 โทรสาร 0-2677-4102

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

ที่ปรึกษาอะเส บจก.

ASE CONSULTANTS CO., LTD.

30 .ลาดพร้าว 106 .ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  10310 โทรศัพท์ 0-2931-8552-4 โทรสาร 0-2538-3311

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ ออกแบบ ตกแต่งภายใน บ้าน ที่พักอาศัย อาคาร สำนักงาน


ทู ซี พลัส เอ แอนด์ แอสโซซิเอท บจก.

TWO C PLUS A AND ASSOCIATE CO., LTD.

9/311 หมู่ 8 .พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2970-2834-6 โทรสาร 0-2970-2836 E-mail twoca1992@yahoo.com

ธุรกิจหรือบริการสถาปนิกและวางผัง ออกแบบและตกแต่งภายใน

 

เทคโทนิคส์ ดีไซน์ คอลซัลแต้นท์ บจก.

TECTONICS DESIGN CON SULTANTS CO., LTD.

89/7 อมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 8 .นาทอง ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2248-7708-10 โทรสาร 0-2248-7719 E-mail : wattana@tectonics.co.th www.tectonics.co.th

ธุรกิจหรือบริการสถาปนิกออกแบบ

 

เท็น คอนซัลแตน์ บจก.

TEN CONSULTANTS CO., LTD.

1093/52 เซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10 .บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2745-6315-6, 0-2745-6058 โทรสาร 0-2745- 6068 โทรสาร 0-2745-6068 E-mail tencon@tenconsults.com  www.tenconsultants.com

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบ ก่อสร้างอาคาร รับปรึกษาด้านงานฐานรากอาคาร, เขื่อนถนนและสะพาน, งานเจาะสำรวจดิน

 

ทรีพลัสวันอาร์คิเทค บจก.

THREEPLUSONE ARCHITECTS CO., LTD.

11 ซอยรัชประชา 3 รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์  0-2587-1140, 0-2587-0545

ธุรกิจหรือบริการ : งานออกแบบบ้าน อาคาร สำนักงาน

 

เทสโก้ บจก

TESCO CO., LTD.

21/11-14 .สุขุมวิท 18 .สุขุมวิท คลอง เตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2258-1320 โทรสาร 0-2258-1313 E-mail : info@tescoconsult.com www.tescoconsult.
com

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ออกแบบโครงการทางด่วนและโครงการทางด้านอุตสาหกรรม


แทนเดม อาร์คิเท็ค (2001) บจก.

TANDEM ARCHITECHTS (2001) CO., LTD.

193/60 อาคารเลขที่ 1 ชุดเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กส์ ชั้น 15 .รัชดา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2261-9100 โทรสาร 0-2261-9109 Email: tandem@tandemarchitects.com www.tandemarchitects.com

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ

 

ไทย บิลดิ้ง พลัส บจก.

THAI BUILDING PLUS CO., LTD.

772/155  ซอยพัฒนาการ 38  ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250   E-mail: info@thaibuildingplus.com www.thaibuildingplus.com

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบอสังหาริม ทรัพย์ ตรวจสอบอาคาร

 

ไทยอรุซ บจก.

THAI ARUSU CO., LTD.

1004/149-152 ซอยประดู่1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-5380 โทรสาร 0-2294-8912 www.thaiarusu.com

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ ออกแบบอาคารและตกแต่งภายใน

 

ธีม สตูดิโอ ดีไซน์ บจก.

TEEM STUDIO DESIGN CO., LTD.

45/1 .ประชาชื่น 30 .ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2587-5021 โทรสาร 0-2587-5441 E-mail : design@teemgroup.com www.teemgroup.com

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบตกแต่งภายใน

 

นีช ดีซายน์ แอนด์ โปรดักชั่น บจก.

NICHE DESIGN & PRODUCTION CO.,LTD.

72 อาคารพีเอวี ซ.ลาดพร้าว 42 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2512-3501, 0-2938-3027 โทรสาร 0-2512-1351

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ ออกแบบอาคารพิเศษ ออกแบบจัดแสดงสัตว์น้ำ

 

เนโอวิสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

NEOVISTA INTERNATIONAL CO., LTD.

154/5 .รางน้ำ ถ.รางน้ำ พญาไท ราชเทวีกรุงเทพฯ10400 โทรศัพท์ 0-2642-4540-1 โทรสาร 0-2642-4542 www.neovistadesign.com

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์


บางกอกคอนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น บจก.

BANGKOK CORNER CORPORATION CO., LTD.  

465/1-467 .ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2246-8081-3 โทรสาร 0-2246-8083

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปัตยกรรม


 บิ๊กสเปซ บจก.
       BIGSPACE CO., LTD.
       593/11-12 ซ.สองพระ ถ.สี่พระ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2235-7332, 062-451-7898 E-mail : bigspaceid@gmail.com  www.bigspace.com  

       ธุรกิจหรือบริการ :  ออกแบบตกแต่งภายใน รับเหมาตกแต่งภายใน รีโนเวท รับเหมาก่อสร้าง 


บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส บจก.

BUILDER CONSULTANTS CO., LTD.

589/49 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 .บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2745-6294-7 โทรสาร 02-745-6027

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

บียูจี สตูดิโอ บจก.

BUG STUDIO CO., LTD.

3/3-4 อาคารนุสราเพลส ซ.พร้อมศรี 1 (สุขุมวิท 39) .สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2662-7991-2 โทรสาร 0-2662-7994

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปัตย์

 

บีเออี บจก

BAE CO., LTD.

15/3-4 .ลาดพร้าว 80 (แยก 14) .ลาด พร้าว วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2932-7202-9 โทรสาร 0-2932-7210

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

เบ้นท์ เซเวอริน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจก.

BENT SEVERIN & ASSOCIATES CO., LTD.

525/3-4 อาคารเอ็นทีเฮาส์ ซอย 13 พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2719-6615-20 โทรสาร 0-2318-3974, 0-2719-7610

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน

 

บลูเวิร์ค บจก.

BLUEWORK CO., LTD.

102 .บางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 0-2117-3781-2 โทรสาร 0-2117-3783 E-mail : pornchai@blueworkthailand.com www.blueworkthailand.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : MDE (MEDICAL DESIGN EXPERT) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทางการแพท


ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์(ประเทศไทย) บจก.

PALMER & TURNER (THAILAND) CO., LTD.

231-9 อาคารบางกอกเคเบิล 2 ชั้น 3 .สารสิน ถ.ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2651-9180 โทรสาร 0-2651-9170 E-mail : ptthai@p-t-group.com www.p-t-group.com

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

แปลน 1661 บจก.

PLAN 1661 CO., LTD.

208/113 .บางนา-ตลาด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 02-744-1477-9 โทรสาร 02-744-1965 E-mail : surasak@plan1661.com www. plan1661.com

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน

 

แปลน แอสโซซิเอทส์ บจก.

PLAN ASSOCIATES CO., LTD.

114/1 .สาทร 10 .สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2237-0080, 0-2237-5499 โทรสาร 0-2237-5498 E-mail plan@planassociates.co.th  www.planassociates.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ

 

โปรเกสซิพ ดีแวลลอปเมนท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ บจก.

PROGRESSIVE DEVELOPMENT & CONSULTANT CO., LTD.

88 .พัฒนาการ 52 .พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2722-7021-8 โทรสาร 0-2722-6633

ธุรกิจหรือบริการ : งานออกแบบสถาปัตย์ งานด้านวิศวกรรม

 

โปรเกรสซีฟ บิลดิ้ง แมเนจเม้นท์ บจก.

PROGRESSIVE BUILDING MANAGEMENT CO., LTD.

105 .อ่อนนุช 32 .อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2311-6580 โทรสาร 0-2311-4518

ธุรกิจหรือบริการ : งานออกแบบสถาปัตย์

 

โปรเจคส์ เอเชีย กรุ๊ป บจก.

PROJECTS ASIA GROUP CO., LTD.

52/33 .นานาเหนือ ถ.สุขุมวิท 3 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2254-6819 โทรสาร 0-2254-4849 

E-mail enquiry@projectsasia.co.th www.projectsasia.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ อาคารสูง


โปรเซส อาร์คิเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ บจก.

PROCESS ARCHITECT & PLANNER CO., LTD.

55 .บรมราชชนนี 2 .บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-433-0888 โทรสาร 02-433-08

ธุรกิจหรือบริการ : รับงานออกแบบ
สถาปัตย์

 

โปรไฟล์ อินทีเรียร์ สตูดิโอ

PROFILE INTERIOR STUDIO 

9-90 หมู่บ้านศิรินธร ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11150 โทรศัพท์  0-2926-8939,0-2903-7386,081-482-1244, 081-482-1244,089-698-9030โทรสาร 0-2903-7386 E-mail : thavichai1@yahoo.com www.thavichai1.com

ธุรกิจหรือบริการ : รับออกแบบบ้านและออกแบบ,ตกแต่งภายในบ้าน,ออฟฟิศ,โรงแรม,โรงงาน,สปา,โครงการหมู่บ้านจัดสรรและร้านค้าต่างฯ

 

พี เอ็ม เอ็ม ซี บจก.

P S M C CO., LTD.

573/40 ซอย รามคำแหง 39 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2559-2621-2 โทรสาร 0-2559-2049 E-mail info@psmc2006.com www.psmc2006.com

ธุรกิจหรือบริการ : รับปรึกษาระบบวิศวกรรม สถาปนิก

 

พี.เอส. อาร์คิเทคส์ บจก.

P.S. ARCHITECTS CO., LTD.

29/12-13 .แสงจันทร์-รูเบีย ถ.พระราม 4 พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2712-0032-8, 0-2390-0034 โทรสาร 0-2391-2204

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิก ออกแบบ

 

พี แอนด์ ซี อินทีเรีย อาร์คิเทค ดีไซด์ บจก.

P & C ARCHITECT & INTERIOR DESIGN CO., LTD.

เลขที่ 14/25 หมู่ 1 .ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 83000  โทรศัพท์ 0-7621-7464 โทรสาร 0-7621-7465

ธุรกิจหรือบริการ : งานออกแบบ งาน

เขียนแบบ ทำงาน 3D งานตกแต่งภายใน

 

พี 49 ดีไซน์ แอนด์ แอสโซซิเอท บจก.

P49 DEESIGN & ASSOCIATES

CO., LTD.

74 .หลังสวน ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2652-2900-15 โทรสาร 0-2652-2200 E-mail : p49deesign@p49deesign.com www.p49deesign.com

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ


พี ไอ เอ อินทีเรีย บจก.

PIA INTERIOR CO., LTD.

193/120-121 .เลครัชดา ออฟฟิศ
คอม เพล็กซ์ ชั้น 29 .รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2264-0690 โทรสาร 0-2264-0689 E-mail : pia@piainterior.com www.piainterior.com

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบตกแต่ง

     

แพคดีไซน์ หจก.

PAC DESIGN LTD., PART.

69/63 .ปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2653-7586-7 โทรสาร 0-2653-7589 E-mail pac_create@hotmail.com

ธุรกิจหรือบริการ : งานออกแบบสถาปัตย์

 

แพลนนิ่ง แอนด์ ดีซายน์ บจก.

PLANNING AND DESIGN CO., LTD.

22 .รามอินทรา4 .รามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ10220 โทรศัพท์ 0-2551-2767-9, 0-2551-2786 โทรสาร 0-2551-2795 E-mail : infoplandescom www.plandes.com 

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบอาคาร-โยธา

 

พัชรเดช บจก.

PACHADEJ CO., LTD.

74/23 ซอยมัณฑนา19, ถนนฉิมพลี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 มือถือ 081-6221531 โทรสาร 0-28841563 Email : mail@factory-builder.com www.factory-builder.com

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบโรงงาน

 

แพลทฟอร์ม ดีไซน์ บจก.

PLATFORM DESIGN CO., LTD.

97/37 แขวงปากเกร็ด เขตปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2960-7299 มือถือ 085-4834957 โทรสาร 0-2960-7125 E-mail : Platform_design@hotmail.com  www.platformdesign.co.th  

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปัตย์ ออกแบบบ้านและก่อสร้าง

 

ฟอ-รัม อาร์คิเทค บจก. 

FORUM ARCHITECT CO., LTD.

184/218-220 อาคารฟอรัม ทาวเวอร์ ชั้น 31 .รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 02-645-2540 โทรสาร 02-645-2548

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปัตย์


ฟีลยัวรูม บจก.

FEEL YOUR ROOM CO., LTD.

59 .ลาดพร้าว ซ.102 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2931-9795 มือถือ 081-812-6738 โทรสาร 0-2538-9178 E-mail feelurroom@gmail.com

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิก งานออกแบบสถาปัตย์

 

เฟรม อาร์คิเทคส์

FRAME ARCHITECTS CO., LTD.

บจก. 1 .พิพัฒน์ 2 .คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2234-9135-6 โทรสาร 0-2237-5554

ธุรกิจหรือบริการ : งานออกแบบบ้าน อาคาร สำนักงาน

 

เฟิรสท์ฟลอร์ อาร์คีเทคส์ บจก.

FIRST FLOOR ARCHITECTS CO., LTD.

94/33-5 อาคารสุภาวดีทาวเวอร์ ซ.มิตร อนันต์ ถ.นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2668-4908-9, 022436737 โทรสาร 0-2243-1741

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน

 

ภวรินท์ บจก.

POWARINT CO., LTD.

27 .ประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2238-4003-4 โทรสาร 0-2236-6235

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน

 

มิตรโปรเกรส บจก.

MIT PROGRESS CO., LTD.

19/2 .สุขุมวิท 23 .สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2258-4028, 0-2258-0314-5 โทรสาร 0-2258-4304

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ

 

เยสซ์ อินทีเรีย บจก.

YES INTERIOR CO., LTD.

82 .เฉลิมพระเกียรติ ร.9 .48 แยก 10 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2726-3920, 0-2726-5960 โทรสาร 0-2726-5887  www.interiorthai.com E-mail : sompohn@yahoo.com

ธุรกิจหรือบริการรับเหมาและออกแบบตกแต่งภายใน โชว์รูม สำนักงาน ฯลฯ

 

เรียลเอสเตท แพลนนิ่ง คอนซัลแตนท์ บจก.

REAL ESTATE PLANNING CONSULTANTS CO., LTD.

37/2 อาคารชัยพฤกษ์เพลส ชั้น 2 .สุขุมวิท 65 .สุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2381-6015-6 โทรสาร 0-2390-0907

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ


รุ่งเรืองกิจอินทีเรียแอนด์คอนสตรัคชั่น บจก.

RUNGRUANGKIT INTERIOR AND CONSTRUCTION CO., LTD.

39/33 หมู่ 4 .บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  โทรศัพท์ 0-2156-8330  โทรสาร 0-2156-8330 ต่อ 16 E-mail : rkeinterior@ rkeinterior.com www.rkeinterior.com 

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบรับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศ ออกแบบก่อสร้างและตกแต่งภายในแบบครบวงจร ออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก ภายใน ภูมิทัศน์

 

ไลฟ์ อิมเมจ บจก.

LIVE IMAGE CO., LTD.

111/90 .ลาดพร้าว 23 .ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2938-2383 โทรสาร 0-2513-9246

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ

 

ไลฟ์เฮ้าส์ ออกแบบก่อสร้าง บจก.

LIFE HOUSE DESIGN AND

CONSTRUCTION CO., LTD.

117/4-5 .พหลโยธิน 7 .พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2617-0495-6 โทรสาร 0-2617-0497 E-mail : info@lifehouse.co.th, info.lifehouse@gmail.com www.lifehouse.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบก่อสร้าง บ้าน อาคาร สำนักงาน คอนโดมิเนียม รีสอร์ท

 

. และสหายดีซายน์ บจก.

W. AND ASSCOSIATES DESIGNS CO., LTD.

69 .รามคำแหง 18  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2318-8533 โทรสาร 0-2718-8398 E-mail: info@wasso.co.th  www.wasso.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : รับปรึกษา ออกแบบ ออกแบบทางด้านวิศวกรรม

 

วารันซ์ ดีไซน์ กรุ๊ฟ บจก. 

WARANZ DESIGNS CO., LTD.

621 .พหลโยธิน 35 .พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-939-6680 โทรสาร 02-939-7753  www.waranzdesign.com

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปัตย์ ตกแต่งภายใน

 

วี.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ แอนด์ บิวท์ บจก.

V.M.F. INTERNATIONAL DESIGN & BUILT CO., LTD.

599/56 หมู่ 5 .ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-2383-4913-4 โทรสาร 0-2383-4915 E-mail : vmfthailand@yahoo.com  www.vmfint.com

ธุรกิจหรือบริการ : รับปรึกษา ผู้บริหารโครงการสถาปนิก


วู้ดส์ เบก็อท (ไทยแลนด์) บจก.

WOODS BAGOT (THAILAND) CO., LTD.

287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 12 .สีลม ลีสม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2631-1860-5 โทรสาร 0-2631-1849 E-mail : thought.design@woodsbagot.com  www.woodsbagot.com 

ธุรกิจหรือบริการ : ปรึกษาด้านออกแบบสถาปัตย์

 

เวิล์ดแพลนเซ็นเตอร์ บจก.

WORLDPLANTCENTER CO., LTD.

439/5 หมู่ 2 หมู่บ้านพลัส-ซิตี้พาร์ค ซอย 25 งามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2580-6086-7 โทรสาร 0-2580-6088

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษางานออกแบบผังบริเวณ ออกแบบตกแต่งสวน,รับจัดสวน,ฯลฯ

 

ศาลาอาคิเต็คท์ บจก.

SALA ARCHITECT CO., LTD.

87/3 .หลังสวน 4 .เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2652-1003-4 โทรสาร 0-2652-2127 

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

 

สถาปนิก คิดดี บจก.

ARCHITECTKIDD CO., LTD.

1/6 .พาสนา 1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-714-3468-9 โทรสาร 02-390-0497

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ

 

สถาปนิก 49 บจก.

ARCHITECTS 49 CO., LTD.

81 .สุขุมวิท 26 .สุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2260-4370, 0-2259-8806 โทรสาร 0-2259-3872 E-mail ia49@a49.com www.a49.com

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ

 

สถาปนิก เจพี บจก.

JP ARCHITECTS LTD.

487 .ศรีอยุธยา ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2642-6546-7 โทรสาร 0-2642-6860

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกและออกแบบ ตกแต่งภายใน วางผังแม่บท

 

สถาปนิก บุรินทร์ ศรีสุข บจก.

BURIN SRISOOK ARCHITECT CO., LTD.

20/1 .พหลโยธิน 34 .พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2561-2548-50 โทรสาร 0-2561-3432

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกและออกแบบ


สถาปนิกยงสฤษดิ์-สุชาติ บจก.

YONGSRIT-SUCHART ARCHITECT

CO., LTD.

23/1 .พิบูลย์วัฒนา 1 .พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ10400 โทรศัพท์ 0-2279-7223-4 โทรสาร 0-2271-2273, 0-2581-6774-6

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกและงานออกแบบ

 

สถาปนิก สริน บจก.

SARIN ARCHITECT CO., LTD.

42 .รามคำแหง 17 .รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2314-0031, 0-2314-0530-2 โทรสาร 0-2318-9689

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกและออกแบบ

 

สถาปนิก สมดุล บจก.

SOMDOON ARCHITECTS CO., LTD.

93/2 .เอกมัย ซอย 3 .สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทฑฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2390-1699 โทรสาร 0-2390-1700 admin@somdoonarchitects.com www.somdoonarchitects.com

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกและออกแบบ

 

สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ บจก.

ARCHITECTS 110 CO., LTD.

3388/70-1 อาคารสิรินรัตน์ พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2367-5788-99 โทรสาร 0-2367-5074-5

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกและออกแบบ

 

สถาปนิกอัชชรพลดุสิตนานนท์และคณะ บจก.

ADUSITNANOND ARCHITECT & ASSOCIATES CO., LTD.

22 .เจริญกรุง 89/1 .เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2291-7677-8, 0-2688-1449-50 โทรสาร 0-2291-7693

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปัตยกรรม

     

สตาร์ โฮม บิวล์เดอร์ บจก.

STAR HOME BUILDER CO., LTD.

111/8 .คู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0-2184-2274-6 โทรสาร 0-2184-2246 E-mail : starhomebuilder@gmail.com www.star home.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : รับออกแบบ รับสร้างบ้านและอาคารทุกชนิด


สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

THE ASSOCIATION OF SIAMESE ARCHITECTS UNDER ROYAL PATRONAGE

248/1 .โรงเรียนญี่ปุ่น ถ.พระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2319-6555, 0-2719-6292-4 โทรสาร 0-2319-6419, 0-2719-6295 E-mail office@asa.or.th Website www.asa.or.th

บริการ : ศูนย์รวมของสถาปนิก

 

สุขทรรศน์ บจก.

SUKHATASANA CO., LTD.

729/18-20 .รัชดาภิเษก แขวงบาง โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2295-4261-4,0-2295-4258 โทรสาร 0-2295-4257 www.skt-design.com

ธุรกิจหรือบริการ : งานออกแบบ ตกแต่งภายใน โชว์รูม เฟอร์นิเจอร์

 

สำนักงานสถาปนิก สมชาย สุรพัฒน์ บจก.

SOMCHAI SURAPAT ARCHITECT CO., LTD.

425 .พรหมราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0-4524-2400, 0-4224-5100 โทรสาร 0-4524-2400

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ บจก.

THE OFFICE OF BANGKOK ARCHITECTS CO., LTD.

เลขที่ 9 วิชัย บิวดิ้ง ชั้น2เอ-1 .เพลิน จิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2251-0990 โทรสาร 0-2251-8989  E-mail oba@bangkokarchitect.com www.bangkokarchitect.com

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ ให้คำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม

 

สำนักงานสถาปนิกทวีธา บจก.

THAWITA ARCHITECT CO., LTD.

170 หมู่ 8 รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2945-9753, 0-2945-9750 E-mail thawita@truemail.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ รับออกแบบอาคาร

 

สำนักงานออกแบบ เอ.แอล.ซี

A.L.C. DESIGN OFFICE

11/3 .หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5322-2327, 0-5322-1194 โทรสาร 0-5321-1985

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

เสาเอก สถาปนิก บจก.

SAO EK ARCHITECTS CO., LTD.

14 (160/35) ซอยติวานนท์ 41 .ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2952-4400

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกและออกแบบ

 

หนึ่งบวกหนึ่ง ซินเนอร์จี บจก.

ONE PLUS ONE SYNERGY CO., LTD.

25 .13 .นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5335-7557 โทรสาร 0-5321-0782 E-mail: center@oneplusones.com www.oneplusones.co.th 

ธุรกิจหรือบริการงานออกแบบ และที่ปรึกษาควบคุมงาน บริหารงานก่อสร้าง-ตกแต่งภายใน ด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม

 

องศาสถาปนิก บจก.

ONGSA ARCHITECTS CO., LTD.

35/138 .อาภาภิรมย์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2513-9020-2 โทรสาร 0-2513-9019 E-mail chalay@ksc15.th.com www.ongsa.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ

 

ออฟฟิศ เอ ที บจก.

OFFICE A T CO., LTD.

61/56 ชั้น 2 .ทวีมิตร 8 .พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-248-2767 โทรสาร 02-248-2768

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ ตกแต่งภายใน

 

อ็อฟฟิศ ฟอร์ อินทีเรีย แอนด์

อาร์ชิเทคเจอร์ บจก.

OFFICE FOR INTERIOR & ARCHITECTURE CO., LTD.

315/169 หมู่12 .ทัพพระยา บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 080-575-8854 โทรสาร 080-575-8854 E-mail : info@o-i-a.com www.o-i-a.com

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ 

 

อาเขตดีไซน์ บจก.

ARCADEDESIGN CO., LTD.

301/49 .6 .พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2986-1040-1 โทรสาร 0-2986-1042

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ  ตกแต่งภายใน


อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอท บจก

ARCHITECTS AND ASSOCIATES CO., LTD.

121/37 อาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 9 .รัชดา ภิเษก ดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2641-2124-6 โทรสาร 0-2641-2127 E-mail admin@aanda.co.th  www.aanda.co.th 

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปนิก

 

อาร์คิเน็ท บจก.

ARCHINET CO., LTD.

56/29 .เสนาสฤษดิ์เดช ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2966-6193-4 โทรสาร 0-2966-6194 E-mail : office@archinet.co.th www.archinet.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปัตย์ บ้าน โรงงาน ตกแต่งภายใน

 

อาร์ชิแพลน บจก.

ARCHIPLAN CO., LTD.

301/61 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2713-0898, 0-2713-1534-5 โทรสาร 0-2392-3447

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

อาร์เด็ค บจก

ARDEC CO., LTD.

56.สุขุมวิท 36 .สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2259-7592-3, 0-2661-2385-6 โทรสาร 0-2258-6027 E-mail ardec56@yahoo.com

ธุรกิจหรือบริการ : การออกแบบสถาปัตย กรรมและบริการด้านวิศวกรรม

 

            อิวา ดีไซน์ (ประเทศไทย) บจก.
            IWA DESIGN (THAILAND) CO., LTD. 

301/17 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 42 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2530-1771 โทรสาร 0-2530-2442 E-mail : wiboonsiri.w@iwadesign.com  www.iwadesign.com  

ธุรกิจหรือบริการ : ตกแต่งภายในห้างร้านครบวงจร

 

อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ บจก.

INDESIGN AND CONSULTANT CO., LTD.

สำนักงานใหญ่11/1 ซอยเอกชัย 76/1 .เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 0-2894-5227-8 Mobile : 081-254-1510 โทรสาร 0-2894-5229 Email : indesign_consultant@yahoo.com www.indesign-th.com www.indesign-consultantcom

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปัตย์ ออกแบบสำนักงาน ทั้งงานออกแบบ งานก่อสร้าง ตกแต่งภายในสำนักงาน งานที่ปรึกษา การบริหารงานก่อสร้าง 

 

อินเตอร์ เทคตั้น บจก.

INTER TEKTON CO., LTD.

21/1 .สมานฉันท์-บาร์โบส ถ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2390-2681, 0-2391-6416 โทรสาร 0-2712-0779

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์


อินเทรนส์บางกอก บจก.

IN-TRENDS BANGKOK CO., LTD.

438/11 .สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2711-4522-3 โทรสาร 0-2711-4524 E-mail: services@ intrendsbangkok.com www.intrendsbangkok.com

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิก ออกแบบก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

 

อินเตอร์ดีไซน์ บจก.

INTER DESIGN CO., LTD.

33/1 .หลังสวน ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2252-6394, 0-2252-6394 โทรสาร 0-2252-8492 E-mail interdes@loxinfo.co.th www.interdesign.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ

 

อินทีเรียอาร์คิเทกเชอร์ 103 บจก.

INTERIOR ARCHITECTURE 103 CO., LTD.

219/44-45 อาคารอโศกทาวเวอร์ออฟฟิศ ชั้น 14  .อโศก (สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2260-0160-1 โทรสาร 0-2259-1191 E-mail : office@ia103.com www.ia103.com

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

อินนาร์คอน บจก.

INARCON CO., LTD.

77/37 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2939-2544-6 โทรสาร 0-2513-8979

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

อี.ไอ.เอ็ม.สตูดิโอ บจก.

E.I.M.STUDIO CO.,LTD.

470 .รัชดานิเวศน์12 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310 โทรศัพท์ 0-2690-6497 โทรสาร 0-2690-6497 E-mail : info@eim.co.th www.eim.co.th  

ธุรกิจหรือบริการ : รับออกแบบงานสถาปัตยกรรม, รับออกแบบตกแต่งภายใน, ภูมิสถาปัตย์, รับเหมาก่อสร้าง, รับเหมาตกแต่งภายใน, บริการให้คำปรึกษา, ที่ปรึกษาโครงการ, บริหารโครงการ, ออกแบบงานวิศวกรรม

 

เอ เอ อี แอนด์ เดคคอร์ บจก.

AAE AND DECOR CO., LTD.

1854/1 .พระแม่มารี ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2213-3164-5 โทรสาร 0-2212-7307

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกและวางผัง


เอ.อี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

A.E.P. INTERNATIONAL CO., LTD.

954/7 .สุขุมวิท 101/1 .สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2747-7184, 0-2218-7393 โทรสาร 0-2747-7182

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

เออาร์เจ สตูดิโอ บจก.

ARJ STUDIO CO., LTD.

52/179 เอกประจิม 2 พหลโยธิน  ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2997-1900 โทรสาร 0-2997-1900

ธุรกิจหรือบริการ : งานออกแบบสถาปัตย์

 

เออาร์เบย์ บจก.

A R BAY CO., LTD. 

25 อาคาร.กรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ ชั้น 31 .สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-286-8199 โทรสาร 02-286-2863

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

เอพซิลอน อาร์คิเทค บจก.

EPSILON ARCHITECT CO., LTD.

335 หมู่ 3 .บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2571-2744, 0-2571-2767-9, 0-2571-2775, 0-2571-2741, 0-2920-8535-6, 0-2920-9930-4 โทรสาร 0-2571-2776

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ

 

เอสคิว อาร์คิเท็ค แอนด์ แปลนเนอร์ บจก.

SQ ARCHITECTS AND PLANNERS CO., LTD.

151 ชั้น 7 อาคารทีม ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2509-9081-2 โทรสาร 0-2509-9083 E-mail : sqstaff@sq.co.th www.sq.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ

 

เอส.ซี.เอส.บี บจก.

S.C.S.B CO., LTD.

544/10 .สงค์ปรางค์ ถ.อโศก-ดินแดง แขวงห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0-2641-8393-4 โทรสาร 0-2247-4713

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

เอสเธติค อาร์คิเทค จีโอ กรุ๊ป บจก.

AESTHETIC ARCHITECT GO GROUP CO., LTD.

10/4 ซอยราชครู พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-26170700-5 โทรสาร 0-2278-3675

ธุรกิจหรือบริการ : งานออกแบบสถาปัตย์ ตกแต่งภายใน


เอส เอช อาคิเทค บจก.

SH ARCHITECTS CO., LTD.

9/117 หมู่ 7 .พุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 0-2874-8078-9, 0-2426-3281 โทรสาร 0-2874-8078-9 E-mail sedtawat@gmail.com  www.sharchitects.com

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ

 

เออร์บานิค บจก.

URBANIQUE CO., LTD.

16 .ลาดพร้าว 92 .ลาดพร้าว วังทอง หลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2933-8400, 0-2933-9662 โทรสาร 0-2538-8159

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

เออร์เบิ้น อาร์คิเต็คส์ บจก.

URBAN ARCHITECTS CO., LTD.

1143 .รัชดาภิเษก 3 .รัชดาภิเษก ดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2248-4581-6 โทรสาร 0-2641-8565 E-mail: info@urban.co.th  www.urban.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกรับออกแบบ ตกแต่งภายในและให้คำปรึกษาด้านการดีไซน์

 

เอ็มอาคิเทคส์ บจก.

M ARCHITECTS CO., LTD.

34 ซอยลาดพร้าว 97 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2514-1602, 0-2932-2309 โทรสาร 0-2514-1602,0-2932-2309

ธุรกิจหรือบริการ : งานออกแบบสถาปัตย์

 

เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง 49 บจก.

M&E ENGINEERING 49 CO., LTD.

102 Athakravi Building ชั้น 4 .สุขุมวิท 26 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์  0-2261-4449 โทรสาร 0-2261-4447 www.49group.com

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบตกแต่งภายใน

 

แอ๊กซิส อาร์คิเทคส์ บจก.

AXIS ARCHITECTS CO., LTD.

31 อาคารพญาไทบิ้วดิ้ง ชั้น 4 ห้อง 412 .พญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2246-1712-3, 0-2246-3398 โทรสาร 0-2246-5490 E-mail project@axisarchitects.co.th  www.axisarchitects.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

แอสเปค อาร์คิเตค บจก.

ASPECT ARCHITECT CO., LTD.

3300/30 ตึกช้าง 250 A .พหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2937-3363-4 โทรสาร 0-2937-3365

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบและรับตกแต่งภายใน


ไอเดีย ไอแคน บจก.

IDEA I CAN CO., LTD.

44/99 หมู่ 8 ถนนรามอินทรา65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 0-2945-7172, 0-2945-7780 โทรสาร 0-2945-7180 www.ideaican.com E-mail: ideaican@yahoo.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : สถาปนิกออกแบบ-รับสร้างบ้านสำนักงาน

 

ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

IT ITNERNATIONAL CO., LTD.

189/3-4 ซอยพานิชอนันต์ สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2713-3031, 0-2713-3072-3 โทรสาร 0-2391-9817

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

โอเรียลทัล วิสต้า บจก.

ORIENTAL VISTA CO., LTD.

2/73 .ศักดิเดช ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7624-3497 โทรสาร 0-7624-3498

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบสถาปัตย์ ภูมิสถาปัตยกรรม วางผังบริเวณโครงการ เป็นที่ปรึกษางานก่อสร้าง และพัฒนาพื้นที่


ฮิวมานิสท์ บจก.

HUMANIST CO., LTD.

64 .แปลนเฮ้าส์ ซ.สาทร 10 .สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-237-0080 โทรสาร 02-635-2381

 

เฮค็อกซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) บจก.

HAYCOX & ASSOCIATES (THAILAND) CO., LTD.

124 ซอย 38 เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์  0-2467-4865-6

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์

 

โอเรียนตัล โพรเฟสชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลตันส บจก.

OREINTAL PROFESSIONAL ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD.

555/33 อาคารเอสพีทาวเวอร์ ชั้น15 .สุขุม วิท 63 .สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2381-8780-3 โทรสาร 0-2381-8779 E-mail : opec@samart.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : ที่ปรึกษาและออกแบบด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม


เอนี่เพลส บจก.

ANYPLACE CO., LTD.

1035/12 .สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2951-9874, 080-782-4490 โทรสาร 0-2381-4349 E-mail : info@anyplace.co.th  www.anyplace.co.th

ธุรกิจหรือบริการ : บริหารงานก่อสร้าง ที่ปรึกษา ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบสถาปัตยกรรม