หิน ดิน ทราย อิฐ

                       หิน – ดิน – ทราย

                              Aggregate

               

                กิจรุ่งเรืองพัฒนา บจก. KITRUNGREUNGPATTANA CO., LTD. 41/232 หมู่ 11 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2519-3338-9 โทรสาร 0-2519-3345

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหิน-ดิน-ทราย

                กีฏะ อินเตอร์เทรด บจก. KHI DHA INTERTRADE CO., LTD. 642/6 ซ.สวนพลู ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120 โทรศัพท์ 0-2679-3681-5  โทรสาร 0-2287-3796  www.khidhaintertrade.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหินประยุกต์

                เกตุเจริญค้าวัสดุภัณฑ์ บจก. KATECHAREON MATERIALS CO., LTD. 19/1 หมู่ ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2589-4032, 0-2591-2191 โทรสาร 0-2952-7145

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหิน-ดิน-ทราย

                เกียรติทวีค้าไม้ บจก. KIAT THAVEE KARMAI CO., LTD. 412,416 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2943-5764-6, 0-2510-7240-1 โทรสาร 0-2943-7286

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหิน-ดิน-ทราย

                โก้วฮั่วซุ่นเซ้ง หจก. KOW HUA SUN SENG LTD., PART. 134 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2286-2055, 0-2286-2100 โทรสาร 0-2678-8558

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหิน-ดิน-ทราย

                เครื่องก่อสร้าง (1983) บจก. BEST BUILDER’S SUPPLY (1983) CO., LTD. 325,327,329 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2552-4265, 0-2900-4090, 0-2521-4520 โทรสาร 0-2521-5086

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายทราย วัสดุก่อสร้าง

                จ.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง บจก. J.RUNGREUNG CO., LTD. 451/2 ซ.ประดู่ 1 ถ.เจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2289-0017, 0-2291-8936-7 โทรสาร 0-2291-8937

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหิน-ดิน-ทราย, ไม้ ท่อ เหล็ก สี

                จงเจริญค้าไม้ บจก. CHONGCHAROEN TRADING CO., LTD. 64/1 หมู่ 5 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0-2385-9307, 0-2385-9746 โทรสาร 0-2754-5607

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายอิฐ หิน ปูน ทราย

                จอร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. GEORGE INTERNATIONAL CO., LTD. 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   โทรศัพท์ 0-2207-2337โทรสาร 0-2207-2668  www.georgeinter.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายและรับติดตั้งหินประดิษฐ์

                เจริญชัย โฮม เซ็นเตอร์ หจก. JARUENCHAI HOME CENTER LTD., PART. 777 หมู่ 10 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์  0-2737-4787 โทรสาร 0-2326-6148, 0-2360-6046

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายอิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก ไม้ เสาเข็มและวัสดุก่อสร้าง

                ฉัตรชัยประยุทธ 2012 บจก. CHATCHAI PRAYUTH 2012 CO., LTD. 1728 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2321-2670-1, 0-2321-3462 โทรสาร 0-2321-2671

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหิน-ดิน-ทราย

                ต.แสงชัยปากน้ำ หจก. TOR.SANGCHAI PAKNAM LTD., PART. 224/1-2 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-2387-1094-5 โทรสาร 0-2387-1096, 0-2389-0617

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหิน-ดิน-ทราย ฝังกลบขยะ ขายวัสดุก่อสร้าง

                ทรายประเสริฐบ้านโป่ง PRASERT SAND BANPONG 75 หมู่ 4 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 0-3221-1364, 0-3221-0359 โทรสาร 0-3221-1364

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายกรวด หิน

                ทรายปราโมทย์ บจก. 21/1 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-3451-2701โทรสาร 0-3451-3786

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหิน ดิน ทราย

                ทอง เฮง สโตน โปรดักซ์ บจก. THONG HENG STONE PRODUCT CO., LTD. 17/55 หมู่ 2 ถ.กาญจนาภิเษก บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 0-2413-5588 โทรสาร 0-2413-5587 www.th-sp.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหินก่อ หินธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์หิน

                ท่าทรายนนท์พัฒนา บจก. THASAI NONPATTANA CO., LTD. 193/11 หมู่ 6 ซ.วัดกลางบางซื่อ ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2525-1166, 0-2527-1840 โทรสาร 0-2969-1273

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายทราย หิน

                ท่าทรายวัดบางโพโอมาวาส THASAI WAT BANGPO OMAVAS  22 ซ.วัดบางโพ ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2585-2191, 0-2912-7371 โทรสาร 0-2585-2191  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายทราย

                ท่าทรายศิลานนท์ บจก. THASAI SILANONTH CO., LTD. 104 หมู่ 2 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2525-0814, 0-2525-1018 โทรสาร 0-2969-2419, 0-2525-2211

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายทราย

                ทีโรลิท โอลิมปัส บจก. TYROLIT OLYMPUS LTD., PART. 372 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2703-6672-5 โทรสาร 0-2703-64840-2703-6676  www.tyrolit.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตหินเจียระไน

                ไทยนิยมหินธรรมชาติ บจก. THAINIYOM NATURAL STONE CO., LTD. 48/9 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2517-6173, 0-2917-8402 โทรสาร 0-2517-9763

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ตกแต่งและจำหน่ายหินธรรมชาติ

                น่ำเฮง กรุ๊ป NAMHENG GROUP 569 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2295-0901-10 โทรสาร 0-2294-3721 www.namhenggroup.com

 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายและผลิตหินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

                น่ำเฮงศิลา บจก. NAMHENG STONE CO., LTD.  569 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2295-0901-10 โทรสาร 0-2294-3721  www.namhenggroup.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายกรวด หิน

                บี.เอส.เค. ดีเวลอพเม้นท์ หจก. B.S.K. DEVELOPMENT LTD. PART. 178 ซอยสุขา 1 ถนนตีทอง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 026222603

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายกรวด หิน

                มิตรไทยกรู๊ป บจก.  MIRT THAI GROUP CO., LTD. 103/9 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพ์ 086-391-8199, 086-536-3999 โทรสาร 0-2882-3588

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่าย หิน ดิน ทราย ลูกรัง กรวด 

                ปรินดา บมจ. PARINDA PCL. 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2308-0720-4 โทรสาร 0-2308-0729

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหิน ทราย

                ย้งท่าทรายมิตรเจริญ บจก. YONG THASAIMITCHAROEN CO., LTD. 24 หมู่ 3 ซ.ราษฎร์บูรณะ 23 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2427-5353, 0-2871-4838 โทรสาร 0-2428-2927

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายทราย ปูน หิน

                รวมพร้อมภัณฑ์ บจก. RUAMPHROMPHAN CO., LTD. 89 หมู่ 4 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2410-8142-6 โทรสาร 0-2410-8142

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหิน ทราย คอนกรีตผสมเสร็จ ปูน

                รัชดาหินอ่อน บจก. RATCHADA MABLE CO., LTD. 178/6 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2949-8383โทรสาร 0-2949-8383  www.ratchadamarble.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหินอ่อน-หินแกรนิตรับจ้างติดตั้งหินอ่อน-หินแกรนิต

                รุ่งเจริญการสร้าง หจก. ROONG CHAROEN KARN SANG LTD., PART. 1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250 โทรศัพท์ 0-2321-4665-6 โทรสาร 0-2321-3782 E-mail: roongcharoen@yahoo.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ดิน ทราย เครื่องมือช่าง

                ลานทรายแม่ริม และ พี เอ็น ไฮดรอลิค LANSAIMEARIM & P N  HYDRAULIC   สาขา 1 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   โทรศัพท์ 0-5346-53390-534-6532, 081-883-00749  สาขา 2 ถนนมหิดล แถวสนามบินเชียงใหม่ แอร์พอรต์ จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-53-81-2312    www.lansaimearim.com

                วงศ์นรินทร์ บจก. VONGNARIN CO., LTD. 2/1 หมู่ 6 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2539-6770-1, 0-2932-4441-2 โทรสาร 0-2539-6771, 0-2932-4441-2  E-mail: c.vong@hotmail.com   www.home-express.biz

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหิน ทราย บล็อก อิฐมอญ

                ศรีเจริญ หินธรรมชาติ บจก. SRICHAROEN MABLENATURAL CO., LTD. 41/4 หมู่ 9 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 0-2865-3388, 0-2865-3452 โทรสาร 0-2865-3599 www.thaihardscape.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายและติดตั้งหินธรรมชาติ หินกาบ วัสดุจัดสวน กรวดล้าง ทรายล้าง

                ศิลาตาก แกรนิต มาร์เก็ตติ้ง บจก. SILATAK  GRANITE MARKETING CO., LTD.  5/10 หมู่ 8 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 0-2885-7690-4, 0-2885-6650, 089-106-8373, 089-110-6631 โทรสาร 0-2885-6601, 0-2885-6600  www.silatak.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ผลิตและจำหน่ายหินแกรนิต หินอ่อน

                ศิลารุ่งพัฒนา หจก. SILARUNG DEVELOPMENT LTD., PART. 162/1 หมู่ 4 ซ.สุขาภิบาล 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0-2393-1281, 0-2396-0982 โทรสาร 0-2398-2263

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหิน-ดิน-ทราย

                ส. สมานชัยท่าทราย หจก. S. SAMAN CHAI  LTD., PART. 823/1 ซ.ประชาราษฎร์สาย 1 (23) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2585-5607, 0-2585-5616 โทรสาร 0-2585-5607, 0-2585-5616

 สาขาบางกร่าง 59/9 ถ.บางกรวยไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 10800 โทรศัพท์ 0-2923-2155, 083-222-8844, 084-566-9624  www.samarnchaitasine.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่าย หิน ทราย

                สโตนส์ แอนด์ โรสเสส อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. STONES & ROSES INTERNATIONAL CO., LTD. 164/53 หมู่ 10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2752-4057, 0-2752-40650-2752-4067 โทรสาร 0-2752-4066

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหินก่อ ขัด ตัดขนาด และตกแต่งหิน

                สโตนแอนด์สไตล์ บจก. STONE AND STYLE CO., LTD.  2/1 ซอยพุทธบูชา 37/1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2870-7777  โทรสาร 0-2870-5500  www.stonemakessense.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ผู้จัดจำหน่าย Silestone, Prexury, Eco , Santamargherita และ Shine

                สุวัตน์ค้าวัตถุก่อสร้าง หจก.  SUVAT BLDG LTD., PART. 69/1 ซอยริมคลองบางกอกน้อย ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2882-4271, 0-2424-6543 โทรสาร 0-2435-6070

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหิน-ดิน-ทราย วัสดุก่อสร้าง

                อุดมสินค้าวัสดุก่อสร้าง บจก. UDOMSIN CONSTRUCTION MATERIAL CO., LTD. 28/57 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2510-0431, 0-2510-6596 โทรสาร 0-2947-7647

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหิน-ดิน-ทราย

                เอนเกรท (ประเทศไทย) บจก. ENGREAT INTERNATIONAL CO., LTD. 821 ซ.ปุณณวิถี 35 ถ.สุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กทม. 10260 โทรศัพท์ 0-2332-2011-3, 0-2730-6366-9โทรสาร 0-2332-2010 E-mail : admin@engreat.com  www.engreat.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่ายหินก่อ

                เฮงพาณิชย์ค้าไม้ บจก. HENGPHANITKHAMAI CO., LTD. 505 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 0-2758-0702, 0-2758-2114-50-2394-0601 โทรสาร 0-2758-4972 E-mail : hengpanit@hotmail.com E-mail :  hengpanit@yahoo.co.th   www.hengpanit.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหิน ทราย คอนกรีตสำเร็จรูป ปูนถุงและวัสดุก่อสร้าง

 

                                              อิฐ  อิฐประดับ

                                          Masonry – Facing Brick

 

                กฤษณการย์ บจก. KRITSANAKARN CO., LTD. 259/1-4 ถ.อำนวยสงคราม ถนนนคร แขวงไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2241-5404-7 โทรสาร 0-2241-1684  โรงงาน โรงงาน 37/2 หมู่ที่ 6 ถ.บ้านไร่-หนองกาน้ำ ซ.9 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โทรศัพท์ 0-3815-7112 โทรสาร  0-3815-7113 www.kritsanakarn.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่ายอิฐก่อ อิฐโปร่ง อิฐประดับ อิฐมอญ

                ค้าลซันสไตน์ บจก.  CAL SUN STYLE CO., LTD. 27/18 หมู่ที่ 13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 31 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 0-3625-1735 โทรสาร 0-3624-4675

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่าย อิฐขาว อิฐก่อ อิฐโปร่ง อิฐประดับ

                เฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้าง บจก. CHALIEW KANCHANG AND CONSTRUCTION CO., LTD. 88 ซอยสายไหม 56 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2990-2426-7, 0-2990-2448-9 โทรสาร 0-2990-2058, 0-2990-2059

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายอิฐก่อ อิฐโปร่ง อิฐประดับ

                โซลิด สตาร์ บจก. SOLID STAR CO., LTD. 808/3-4 ถ.พระราม 5 ถนนนครแขวงไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2668-5437, 0-2668-5903 โทรสาร 0-2241-4306, 0-2668-5437 E-mail : jindarat@apk.co.th  www.apk.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายอิฐก่อ อิฐโปร่ง อิฐประดับ

                ปฐมนครพาณิชยการ (1993) บจก. FIRST CITY COMMERCIAL (1993) CO., LTD. 51/9 หมู่ 7 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2917-1222, 0-2372-1112-5 โทรสาร 0-2372-1112-5, 0-2373-5338-9  www.pnc.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่ายอิฐบล็อก ท่อระบายน้ำ ถังส้วม พื้นคอนกรีตอัดแรงแบบท้องเรียบกลวง

                ผลิตภัณฑ์วัสดุคอนกรีตวิบูลย์จันทร์ หจก. VIBOONCHAN CONCRETE PROD LTD., PART. 3/6 หมู่ 8 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 0-2415-0655, 0-2415-0772 โทรสาร 0-2893-6695

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายอิฐก่อ อิฐโปร่ง อิฐประดับ

                พงษ์ชัยค้าไม้ ร้าน  PONGCHAI  LUMBER  112/46 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 0-2415-3154, 0-2415-3559 โทรสาร 0-2893-8433

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายอิฐก่อ อิฐโปร่ง อิฐประดับ ไม้

                ศรีเจริญหินธรรมชาติ บจก. SREJAROEN NATURAL STONE CO., LTD. 41/11 หมู่ 9 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 0-2865-3452 โทรสาร 0-2865-3599 www.thaihardscape.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายหินธรรมชาติ สินค้าเพื่อการตกแต่งภูมิทัศน์แลนด์สเคป

                สยามไทล์ บจก. SIAMTILE  CO., LTD. 14/24 หมู่ 6 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5380-5666 โทรสาร 0-5380-5666  www.siamtile.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ศูนย์รวมแหล่งกระเบื้องดินเผา กระเบื้องเคลือบ อิฐก่อโชว์ อิฐก่อสร้างทุกชนิด

                สิริวัน พลาสติก บจก. SIRIWAN PLASTIC CO., LTD. สำนักงานใหญ่ 1/14 หมู่ 8 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140  สาขา 129/15 หมู่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ 0-2979-4338, 0-2979-4340085-1116166 โทรสาร 0-2979-43380-2979-4340 E-mail: siriwanplastics@hotmail.com  www.siriwanplastics.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายอิฐมวลเบา หินประยุกต์

                แอคท์ ออน เอิรธ์ บจก. ATCS ON EARTH CO., LTD. 108/6 หมู่ 5 ถงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000 โทรศัพท์ 0-7626-1341 โทรสาร 0-7626-1342 E-mail : aoe@apk.co.th   www.apk.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายอิฐมวลเบา

 

                           อิฐแก้ว 
                      Glass Block

 

                คิวกลาส บจก. QGLASS CO., LTD. 1251, 1253 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 0-2804-9740-3 โทรสาร 0-2804-9744  E-mail: qglass@hotmail.com   www.qglass.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : นำเข้าและจำหน่ายอิฐแก้ว

                ชัยสามารถ บจก. 59/361-363 ซ.รามคำแหง 140 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ  10160 โทรศัพท์ 0-2728-0130-5 โทรสาร 0-2373-1118  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่ายอิฐโปร่ง หินแกรนิต หินกาบและรับปูพื้นกระเบื้องดินเผา กระเบื้องตกแต่ง

                บางกอกคริสตัล บจก. BANGKOK CRYSTAL CO., LTD. 356 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2678-1574-5 โทรสาร 0-2678-1624 E-mail: export@bangkokcrystal.com  www.bangkokcrystal.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่ายบล็อกแก้ว

                บุญนิรมิต บจก. BOONNIRAMIT CO., LTD. 653/41 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2682-4301-9 โทรสาร 0-2682-4310, 0-2682-4299 E-mail: boonniramit@hotmail.com www.pixo.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายอิฐบล็อกแก้ว

                รวมพร้อมภัณฑ์ บจก. RUAMPHROMPHAN CO., LTD. 89 หมู่ 4 ถ.ราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2410-8142-6 โทรสาร 0-2410-8142

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่าอิฐแก้ว อิฐบล็อกและวัสดุก่อสร้าง

                ส.ตรีวิศวกิจเคหะภัณฑ์ บจก. S. TREEWISAWAKIJKEHAPAN CO., LTD. 939/3 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.จันทน์ บางโคล่ บางคอแหลม กทม. 10120 โทรศัพท์ 0-2212-1151 โทรสาร 0-2211-6055  www.stkplumbing.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ กระเบื้อง ถังบำบัด ถังน้ำ มาตรน้ำ อิฐแก้ว ท่อประปา

                เอส เอส กลาสเซร่า บจก. SS GLASCERA CO., LTD. 96 หมู่ 4 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปรากเก็ด 17 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2584 5759-61 โทรสาร 0-2584 5701-2 E-mail: info@glascera.com www.glascera.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่าย โมเสคแก้ว และกระเบื้องแก้ว

 

                                         อิฐทนไฟ  ปูนทนไฟ
                                
Fire Resistant Mortar & Brick


                กรุงเทพวัสดุทนไฟ บจก. BANGKOK REFRACTORY CO., LTD. 399/44 หมู่ 8 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0-2384-4088, 0-2348-4315 โทรสาร 0-2384-6013 E-mail: brerf@samart.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายอิฐทนไฟ

                เค.บี.อิฐทนไฟ หจก. K.B. REFRACTORY LTD., PART.  539 หมู่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2427-6454, 0-2427-4702, 0-2427-2967 โทรสาร 0-2427-2968

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายอิฐทนไฟ, วัสดุทนไฟ, ปูนทนไฟ, ใยแก้ว, เซรามิกไฟเบอร์, อิฐฉนวน

                โค้วหลีเซ้ง หจก. KLOW LEE SENG LTD., PART. 367/3 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2457-3386, 0-2457-9520-9 โทรสาร 0-2457-3937

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายอิฐทนไฟ, ฉนวนกันความร้อน

                จี. เอส. ซิแร็มมิคซ์ แอนด์ พาเลท บจก. G.S.CERAMICS AND PALLET  CO., LTD. 211 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท กม. 39 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2323-1083, 0-2323-9556-7 โทรสาร 0-2323-1084

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่ายอิฐและปูนทนไฟ

                จีเค โปรเทคโน บจก. GK PROTECHNO CO., LTD. 1 อาคารเอ็มดีทาวเวอร์ ชั้น 11 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2361-8132-4 โทรสาร 0-2361-8135

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : อิฐทนสารเคมี เคลือบพื้นผิวอุตสาหกรรม

                เจริญสุขอิฐทนไฟ CHAROENSUK BRICK-FIRE 303/1 ซ.เพชรเกษม 45 แขวงเพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 0-2413-1514, 0-2455-2590 โทรสาร 0-2413-3300

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายอิฐทนไฟ, ปูนทนไฟ, คอนกรีตทนไฟและวัสดุทนไฟ

                ซุปเปอร์บล๊อก บมจ. SUPER BOLCK PCL.  223/61 อาคาร คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 14 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2361-5599 โทรสาร 0-2361-5036, 0-2361-5040  www.superblockthailand.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายบล็อกกันความร้อน เก็บความเย็น ทนไฟไหม้

                ที พี อินซูเลชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง บจก. T.P. INSULATION & TRADING CO., LTD. 58/105 หมู่ 11 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0-2380-0382-3 โทรสาร 0-2755-9598 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายและนำเข้าอิฐทนไฟ ปูนทนไฟ คอนกรีตทนไฟ

                ไทย เอส เอส อิฐทนไฟ หจก. THAI S.S.REFRACTORY LTD., PART. 399/2-3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0-2394-14660-2394-0843, 0-2394-3820-2 โทรสาร 0-2384-1456  Email : info@tssrefractory.com  www.tssrefractory.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายอิฐทนไฟ, คอนกรีตทนไฟ, ปูนทนไฟ, เซรามิกไฟเบอร์

                บางกอกแสงไทย หจก. BOBGKOK SENG THAI LTD., PART. 69 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 0-2420-1231 โทรสาร 0-2420-3251 E-mail: ayat@bst-refractories.com  www.bst-refractories.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่ายอิฐทนไฟและวัสดุทนไฟ

                ภัทรา รีแฟกทอรี บจก. PATRA REFRACTORY CO., LTD. 55 หมู่ 3 ถ.หนองแค ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 โทรศัพท์ 0-3638-718803638-7189 โทรสาร 0-3638-719003630-5171 E-mail: pr@patraporcelain.com, chat@patraporcelain.com  www.patrarefractory.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่ายอิฐทนไฟและปูนทนไฟ

                โรงงานประเภททนไฟสยาม หจก. FIRE BRICK FACTORY OF SIAM LTD., PART. 432/3-432/4 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20 (พานิชกุล) ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ. 10110 โทรศัพท์ 0-2391-1179, 0-2391-1623 โทรสาร 0-2391-3947

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อทนความร้อน ทนไฟ

                สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ บจก. THE SIAM REFRACTORY INDUSTRY CO., LTD. 1 อาคาร 6 ชั้น 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2586-2236-52 โทรสาร 0-2587-2149   www.siamrefractory.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิต จำหน่ายและติดตั้งวัสดุทนไฟ

                สิทธิพงษ์อุปกรณ์ หจก. SITHIPONG UPPAKORN LTD., PART. 819 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 0-2420-3499-500, 0-2812-3506-8 โทรสาร 0-2812-3505  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายคอนกรีตทนไฟและวัสดุทนไฟ

                อินเตอร์ไฟร์บริค รีแฟตตอรี่ บจก. INTER FIRE BRICK REFACTORY CO., LTD. 26/4 หมู่ 8  ถ.เศรษฐกิจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-2429-1462-3, 0-2429-1359 โทรสาร 0-2429-1440 E-mail: interfirebrick@hotamil.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่ายอิฐทนไฟ อิฐทนไฟแบบพิเศษ คอนกรีตทนไฟ

 

                                                     ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง

                                                      Building Materials

 

                แกรนด์โฮมมาร์ท บจก. GRAND HOME MART CO., LTD.  สาขางามวงศ์วาน 82/90 ม.6 ถ.งามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210  โทรศัพท์ 0-2954-1090

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

                คอนเทค เทรดดิ้ง บจก. CONTECH TRADING CO.LTD. 555/50 หมู่ที่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระปะแดง จ.สมุทรปราการ 10310 โทรศัพท์ 0-2757-9997, 0-2394-3995 โทรสาร 0-2757-7977  E-mail:info@contechtrading.com  www.contechtrading.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : โครงเหล็ก GRC  ศูนย์วัสดุก่อสร้างและเครื่องมือช่าง

                ชิณโณ วัสดุ บจก. CHINNO SUPPLIES CO., LTD. 51/9 หมู่ 7 ถ.ราษฎร์พัฒนา (สุขาภิบาล 3) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2917-1222 โทรสาร 0-2917-2151

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต กระเบื้อง ไม้ เหล็ก หิน ทราย และจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

                ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล บจก. C R C POWER RETAIL CO., LTD. 919/555 อาคารเซาท์ทาวเวอร์ (จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์) ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2904-5000 โทรสาร 0-2630-1634  E-mail :  hwcontactcentermanager@homeworks.co.th  www.homeworks.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านโฮมเวิร์ค

                โตเจริญพร บจก. TOCHAROENPORN CO., LTD.  34/127-130 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2900-2900  www.tocharoenpon.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  

                ไทวัสดุ (ซีอาร์ซี ไทวัสดุ บจก.) THAI WATSADU  919/555 อาคารเซาท์ทาวเวอร์ (จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์) ชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2101-7949, 0-2101-7777, 0-2101-7900 โทรสาร 0-2630-1134  www.thaiwatsadu.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง "ไทวัสดุ"

                บ่อวินค้าวัสดุ บจก. HOMESINONE  26/3 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230  โทรศัพท์ 0-3834-5472-3, 082-155-5581 โทรสาร 0-3834-5141  www.homesinone.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ร้านวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างออนไลน์จัดส่งทั่วประเทศ

                รุ่งแสงเหล็กไทย (ฟังเจียอี้) บจก.  RUNGSANGLEKTHAI (FANGJEAAE) CO., LTD. 329 ถ.เณรแก้ว ต. ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 0-3552-3533 PVC , 0-3552-3534 (โกดังเหล็ก), 087-038-1990, 084-123-0204 โทรสาร 0-3552-1703 E-mail : sale@rungsanglekthai.com  www.rungsanglekthai.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  จำหน่าย เหล็กทุกชนิด ทั้งส่งและปลีก  เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กแผ่นทุกชนิด เหล็กรูปพรรณ ทุกชนิด สแตนเลส อุปกรณ์ก่อสร้าง ท่อพีวีซี อุปกรณ์ข้อต่องานประปา ฮาร์ดแวร์ สี,น้ำมันสน,ทินเนอร์ และบริการตัดเหล็กด้วยระบบคอมพิวเตอร์

                วงศ์นรินทร์ บจก. VONGNARIN CO., LTD. 240 ปากซอย นาคนิวาส 14 (ถ.ลาดพร้าว 71) แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2539-6770-1, 0-2932-4441-2 โทรสาร 0-2539-6771, 0-2932-4441-2  E-mail: sales@home-express.biz   www.home-express.biz

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

                 เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ บจก. SCG NETWORK MANAGEMENT CO., LTD. 1 ถ.ปูนซีเมนต์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-2222, 0-2586-3879  www.scg.co.th   www.homemart.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  Management

                โฮมมาร์ท HOME MART เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2586-2222 www.homemart.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเครือซิเมนต์ไทย

                 โฮมแมททีเรียล บจก.HOME MATERIAL CO., LTD.  70/2 หมู่ 6 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2958-7976-8 โทรสาร 0-2958-7975 สาขาชลบุรี 1/5 ถ.ศรีราชานคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโทรศัพท์ 0-3832-3938, 089-938-5398  สาขาพัทยา 131/36 ม.ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  E-mail : homematerial@hotmail.com www.armstrong.com  www.armstrongthai.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำหน่ายพื้นไม้ พื้นลามิเนต