ทีพีไอ โพลีน บมจ.

ทีพีไอ โพลีนบมจ.
TPT POLENE PCL.

26/56
.จันทน์ตัดใหม่แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 091-379-8746, 0-2285-5090, 0-213-1039
โทรสาร 0-2213-1035
E-mail : 
support@tpipolene.co.th
E-mail : treenad13@gmail.com
 
www.tpipolene.co.th  

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  กลุ่มวัสดุก่อสร้างกระเบื้องสีพื้นผนัง  ตราทีพีไอ (TPI) 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ