ทีพีไอ โพลีน บมจ.

ทีพีไอ โพลีน บมจ.
TPT POLENE PCL.
26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  Call Center 0-2678-6542-52
โทรศัพท์ 0-2213-1011, 0-2285-5090, 0-213-1039
โทรสาร 0-
2213-1035
E-mail : wmaster@tpipolene.co.th 
www.tpipolene.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ปูนซิเมนต์ กระเบื้องหลังคาเคลือบ แผ่นพื้นและผนังตกแต่ง สีทากันซึม สีทาผนังภายนอก-ภายใน  ตรา ทีพีไอ (TPI)

 

Visitors: 330,262