อิฐดินเผาเอ็มบี

อิฐดินเผาเอ็มบี
MB BRICK FACTORY

6/4 หมู่ 4 ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
โทรศัพท์ 081-948-5788
 
E-mail : it_mb@hotmail.com  
www.mb.co.th  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  อิฐดินเผามาตรฐานอุตสาหกรรม 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 389,055