เซอโคเนี่ยม บจก.

เซอโคเนี่ยม บจก.
ZIRCONIUM CO., LTD.
261/24 ซอยวัชรพล 3 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2994-2442, 062-991-5449
โทรสาร 0-2994-2442  
E-mail: info.zircoi.ium@gmail.com 
www.hercuroof.net 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : หลังคา ASA/PVC ยี่ห้อ HERCUROOF 

 

Visitors: 330,254