ซีเอ็นพี พลาสติกอุตสาหกรรม บจก.

ซีเอ็นพี พลาสติกอุตสาหกรรม บจก.
CNP PLASTIC INDUSTRIES CO., LTD.
33/3 หมู่ 18 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 080-744-7780
E-mail : info@vggutter.com   
www.vggutter.com  
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :VG Rain Gutter (รางน้ำไวนิล วีจี) VG Snow Roof (แผ่นหลังคาสโนว์ วีจี) Takiron Sheet (แผ่นหลังคาโพลี) 

Visitors: 345,236