ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป บจก. / ที.ที.ซี.สตีล 2016 บจก.

ตงเป่าสตีล อินเตอร์กรุ๊ป บจก.
TONGPAO STEEL INTERGROUP CO., LTD.
  
35 หมู่ 11 ถ.มิตรภาพ ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430
 โทรศัพท์ 0-4493-8850-9
โทรสาร 0-4493-8850-9  
E-mail : support@tpsintergroup.com  
www.ttcsteel2016.com 
 
www.tpsintergroup.com 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณอย่างครบวงจร

ที.ที.ซี.สตีล 2006 บจก.
T.T.C.STEEL 2016 CO., LTD.
58/5 หมู่ 3 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โทรศัพท์ 0-2805-8822
โทรสาร 0-2805-8686
E-mail : support@tpsintergroup.com    
www.ttcsteel2016.com    
www.tpsintergroup.com    

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณอย่างครบวงจร

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ