เอเซี่ยน เอเลเวเตอร์ บจก.

เอเซี่ยน เอเลเวเตอร์ บจก.
ASIAN ELEVATOR CO., LTD.
333 หมู่ 5 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2150-6820-4
โทรสาร 0-2150-6825-6
E-mail : asst.md@asian-e.com
www.asian-e.com  

 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ระบบลิฟต์มาตรฐานยุโรป EN81

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 369,616