เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) บจก.

เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) บจก.
A.S.ASSOCIATED ENGINEERING (1994) CO., LTD.
230 ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2272-0030, 0-2272-0310-20
โทรสาร
0-2272-0322
E-mail : info@asae1964.com ,  as3center@gmail.com 
www.asae1964.com  

ธุรกิจหรือบริการ :  รับเหมาก่อสร้าง งานโยธา

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 359,696