เฟรนด์ลิฟท์ บจก.

เฟรนด์ลิฟท์ บจก.
FRIENDLIFT CO., LTD.
55/34 หมู่ 4 ต.บึงคำพร้อยอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0-2159-9847
โทรสาร 0-2159-9848
E-mail : friendlift@hotmail.com 
www.friendlift.com
 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่าย-ติดตั้งลิฟท์และบันไดเลื่อน 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ