ยูเคม บจก.

ยูเคม บจก.
UKEM CO., LTD.
88/11 ถ.ยานนาวา แขวงช่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2294-2766
โทรสาร 0-2294-2767
E-mail : marketing@ukemthai.com
www.ukemthai.com
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  กาวยาแนว

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: