เค.คอสมิค บจก.

เค.คอสมิค บจก.
KOSMIK CO., L;TD.
182/1-4 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2321-8731-4 

โทรสาร 0-2321-8740
  
E-mail : tchaikosmik@gmail.com
www.chang-yai.com  
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  เคมีก่อสร้าง

 

 

Visitors: 369,768