โดราสตีล บจก.

โดราสตีล บจก.
              DORASTEEL CO., LTD.
41/9 หมู่ 1 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
0-3449-4998
โทรสาร
0-3449-4995
E-mail : dorasteel@gmail.com
www.dorasteel.net  

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : เหล็กเส้น เหล็กแปรรูป

 

Visitors: 344,184