ทีเอ็น โพลี่คาร์โบเนต บจก.

ทีเอ็น โพลี่คาร์โบเนต บจก.
TN POLYCARBONATE CO., LTD.
8,10  ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0-2914-5926
โทรสาร 0-2914-7600
E-mail : info@tngroup-th.com 
www.tngroup-th.com

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  Polycarbonate และอุปกรณ์ก่อสร้าง 

 

Visitors: 345,145