สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.

สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.
STANDARD ELEVATORS CO., LTD.
154 ถ.กรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-1644, 0-2282-1502
โทรสาร 0-2628-7996
E-mail : standard_elevator@yahoo.co.th  
https://standardelevators.yellowpages.co.th  

 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิต ติดตั้ง และรับปรับปรุงลิฟต์ทุกชนิด 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 372,792