อารีย์อภิรักษ์ บจก.

อารีย์อภิรักษ์ บจก. 
AREE APHILUCK CO., LTD. 

625, 627, 629 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2587-8873-4
โทรสาร 0-2912-7078  
www.areetimber.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิต จำหน่าย ส่งออก ไม้พื้นสำเร็จรูป ไม้สักแปรรูป ไม้สักอัด  

 

Visitors: 334,436