ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ บจก.

ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ บจก.
UNITED ALUMINIUM INDUSTRY CO., LTD.
107 หมู่ 3 ถ.ระเบาะไผ่-โคกขวาง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ 0-2316-3636-43
โทรสาร 0-2751-0883
E-mail : uai@loxinfo.co.th , soponpunai@csloxinfo.com 
www.uai.co.th  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  อลูมิเนียมเส้น 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 345,145