สหโมเสคอุตสาหกรรม บมจ.

สหโมเสคอุตสาหกรรม บมจ.
THE UNION MOSATC INDUSTRY PCL.
65 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2248-7007
โทรสาร 0-2248-7005-6
E-mail : info@umi-tiles.com
www.umi-tiles.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องปูพื้น-กระเบื้องบุผนัง 

 

Visitors: 334,464