อัสซ่า อะบลอย (ประเทศไทย) บจก.

อัสซ่า อะบลอย (ประเทศไทย) บจก.
ASSA ABLOY (THAILAND) CO., LTD.
1919 อาคารปรีชากรุ๊ป ชั้นที่ 5 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2722-7373-4
โทรสาร 0-2722-7375-6
E-Mail : info.th.opening@assaabloy.com
www.assaabloy.com
 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Yale ,Assa Abloy และอีกมากมายหลายแบรนด์ 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: