คอนสตรัคชั่น ไลนส์ บจก.

คอนสตรัคชั่น ไลนส์ บจก.
CONSTRUCTION LINES CO., LTD.
55 ซ.รามอินทรา 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2521-8144
โทรสาร 0-2521-8150
E-mail : hr@cl.co.th 
www.cl.co.th 
www.njformtech.co.th  

ธุรกิจหรือบริการ :  ผู้รับเหมาก่อสร้าง Formwork System

          

เอ็นเจฟอร์มเทค บจก.
NJ FORMTECH CO., LTD.
55 ซ.รามอินทรา 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2521-8144
โทรสาร 0-2521-8150
E-mail :
hr@cl.co.th 
www.cl.co.th 
www.njformtech.co.th  

ธุรกิจหรือบริการ :  ผู้รับเหมาก่อสร้าง Formwork System

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 356,588