อาซาฮี-ไทย อัลลอย บจก.

อาซาฮี-ไทย อัลลอย บจก.
ASAHI-THAI ALLOY CO., LTD.

9/23 หมู่ที่ 7 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ,พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0-2817-5000
โทรสาร 0-2817-5005
E-mail : info@chindasook.co.th 
www.chindasook.co.th  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : PRAGO และ SANWA 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 345,237