ยิปมั่นเทค บจก.

ยิปมั่นเทค บจก.
GYMAN TECH CO., LTD.
11-13 ซ.สาทร 13 ถ.สาทร  แขวงยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120, 968
อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 2 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
088-579-1393, 0-2675-6936, 0-2333-3089
โทรสาร
0-2213-3085
E-mail : gmgypsum@gmail.com
www.gmgypsum.com           
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : โรงงานผลิตแผ่นยิปซั่มและจำหน่าย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 365,292