เอ็น.เอส.เค.อินเตอร์ โปรดักส์ บจก.

เอ็น.เอส.เค.อินเตอร์ โปรดักส์ บจก 
                 NSK INTER PRODUCTS CO., LTD. 
542 หมู่ 10 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4475-6771
-3
โทรสาร 0-4475-6774  
Email : panita.nsk@gmail.com
www.nskintergroup.com

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  โรงงานประกอบรถโม่ปูนผสมคอนกรีต (รถโม่ปูน)

Visitors: 345,145