แพลนท์วอลล์โปรดักส์แอนด์คอนซัลติ้ง บจก.

แพลนท์วอลล์โปรดักส์แอนด์คอนซัลติ้ง บจก.
PLANTSWALLPRODUCTS & CONSULTING CO., LTD.
11 ซอยงามวงศ์วาน 11 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0-2077-8026, 062-692-2978, 094-557-1428, 080-050-3448
E-mail : plantswall.kul@gmail.com
www.plantswall.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :สวนแนวตั้งต้นไม้จริง ต้นไม้เทียม LANDSCAPE ต้นไม้จริง ตันไม้เทียม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: