ฟิวเจอร์วอลล์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ฟิวเจอร์วอลล์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
              FUTURE WALL ENGINEERING CO., LTD.
272 ถ.มอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์
0-2735-7081-2
โทรสาร
0-2737-7080
E-mail : futurewall@hotmail.com
 www.futurewall.co.th

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : แผ่นฉนวนสำเร็จรูปสำหรับห้องควบคุมอุณหภูมิ ห้องคลีนรูม ห้องอบ งานอาคารสำนักงาน

 

Visitors: 344,184