เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
NEXT PLUS ENGINEERING CO., LTD.
30/14 หมู่ 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2949-8041-2
โทรสาร 0-2949-8082
E-mail : info@nextplus.co.th
www.nextplus.co.th   

 

ธุรกิจหรือบริการ :  รับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ประปา งานออกแบบสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท 

Visitors: 345,145