นิวโปรท็อปส์สแคฟโฟลดิง บจก.

นิวโปรท็อปส์สแคฟโฟลดิง บจก.
NEW PROTOPS SCAFFOLDING CO., LTD.
51 อ่อนนุช 80 แยก 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2321-7922
โทรสาร 0-2321-7923
E-mail : tms_thawatchai@hotmail.com  
www.newprotopsscaffolding.co.th  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ให้เช่านั่งร้าน 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: