พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ บจก.

พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ บจก.
P&S STAINLESS STEEL CENTER CO., LTD.

16 ม.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์  
0-2753-7753
โทรสาร
0-2753-7770
E-mail : sales@blissmetal.com
www.blissmetal.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : บริการงานโลหะตกแต่งอาคาร ทั้งภายนอกและภายใน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 359,681