ดัคท์ เอ็กเซล บจก.

ดัคท์ เอ็กเซล บจก.
DUCT EXCEL CO., LTD.
1622/1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2693-0247
, 0-2277-8186, 086-490-3437
โทรสาร 0-2693-0869

E-mail : center@ductexcel.co.th 
www.ductexcel.co.th    

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่ายท่อลมและฉนวนแผ่น PID 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: