ดัคท์ เอ็กเซล บจก.

ดัคท์ เอ็กเซล บจก.
DUCT EXCEL CO., LTD.
1622/1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2693-0247, 0-2277-8186, 086-490-3437
โทรสาร 0-2693-0869
E-mail : center@ ductexcel.co.th
 www.ductexcel.co.th   

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่ายท่อลม PID PANEL ท่อหุ้มไร้รอยต่อ 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 369,764