ดัคท์ เอ็กเซล บจก.

ดัคท์ เอ็กเซล บจก.
DUCT EXCEL CO., LTD.
1622/1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2693-0247, 0-2277-8186
โทรสาร 0-2693-0869
E-mail : center@ ductexcel.co.th   
www.ductexcel.co.th  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่ายท่อลม ท่อหุ้มฉนวนสีดำ ท่อหุ้มไร้รอยต่อ 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 344,184