ซี-โพส บจก.

ซี-โพส บจก.
                 C-POST CO., LTD.
18 หมู่ 4 อาคารศรีเจริญชัย ชั้น 7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2968-9311-3
โทรสาร 0-2526-4939
 
E-mail : marketting@c-post.co.th 
E-mail: kanidta_j@c-post.co.th 
www.c-post.co.th 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ออกแบบ ผลิตและบริการติดตั้ง งานพื้น (Post-tension) และ ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปภายนอกอาคาร(Precast Concrete Wall Panel) 

 

 

Visitors: 367,868