บี.อี.ซี.เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บจก.

บี.อี.ซี.เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ บจก.
                B.E.C.SERVICES & MANAGEMENT CO., LTD.
399/56 หมู่ที่ 13 ซ.กิ่งแก้ว 25/1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2136-2622
โทรสาร 0-2136-2621
  
E-mail : supaporn@becservice.com 
www.becservice.com  

 

ธุรกิจหรือบริการ :  Polish Concreteและงานขัดพื้นหิน 

 

Visitors: 328,414