สถาปัตยกรรมริมน้ำเจ้าพระยา

    

โดย...เกรียงไกร 
เรื่อง/ภาพ
 

    สิ่งปลูกสร้างทั้งหลายไม่ว่าจะในยุคสมัยใด ย่อมเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าในยุคนั้นๆ และเมื่อเวลายิ่งผ่านไปเนินนานสักเพียงใด ด้วยกาลเวลาที่ผ่านจะทำให้สถาปัตยกรรมนั้นๆ ทรงคุณค่ายิ่งขึ้น

    เพราะสถาปัตยกรรมนั้น ย่อมสะท้อนความเป็นยุคสมัย การสร้างสรรค์หรือออกแบบทางสถาปัตยกรรมย่อมสะท้อนถึงความมีชิวิต วิถีชีวิต มโนทัศน์ และจิตนาการ ในยุคแห่งการสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมนั้นได้เป็นอย่างดี เวลาผ่านไปจึงเป็นสิ่งที่บันทึกถึงการคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ผ่านสถาปัตยกรรมนั้นๆ ให้ชนรุ่นต่อไปได้ศึกษา และนำมาเป็นแนวคิด ในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมในยุคสมัยของตนเอง

     เราย่อมไม่อาจจะปฏิเสธรากเหง้าแห่งความคิด ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใดไก็ตาม รวมทั้งศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมด้วย 

      หลายสิ่งหลายอย่างของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาจจะดูธรรมดาสมัญยิ่งในยุคสมัยของตนเอง แต่เมื่อมันผ่านไปใครจะรู้ว่ามันเป็นมรดกที่สำคัญยิ่ง ดูตัวอย่าง สถาปัตยกรรมหนึ่ง อาทิเช่น ปราสาทเขาพระวิหาร ใครจะคิดว่า แค่สถาปัตยกรรมทางความคิดความเชื่อของยุคนั้น จะนำมาเป็นกรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชา เมื่อเวลาที่ผ่านมานับเป็นพันๆ ปี จากที่ก่อสร้าง เพราะอะไร ก็เพราะว่า เมื่อเวลาผ่านไปสถาปัตยกรรมนั้นจะมีมูลค่าทางประวัติศาสตร์ ทางโบราณคดี ทางสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่ายิ่ง และยังสร้างมูลค่าในอนาคตอย่างที่ยากจะประเมินคุณค่าไม่ได้นั้นเอง

     สถาปัตยกรรมหลายแห่ง ในยุคของเรานั้น เราไม่รู้หรอกว่า ในอนาคตกาลข้างหน้านั้นจะมีมูลค่าหรือทรงคุณค่ามากเท่าใด

     ลองทอดตามองสถาปัตยกรรมที่เราๆ ท่านๆ เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็เช่นกัน วันข้างหน้านั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะมีมูลค่าและทรงคุณค่ามากเท่าไร 

     ผู้เขียนได้ตระเวณนั่งเรือในระยะทางไม่กี่กิโลเมตรของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้ถ่ายภาพอาคารทางสถาปัตยกรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยามาให้ชม ซึ่งความจริงใครที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ ล้วนแต่เห็นภาพทางสถาปัตยกรรมที่ผู้เขียนถ่ายภาพมาให้ชมนี้แล้วทั้งสิ้น แต่หลายคนอาจจะไม่คิดว่าต่อไปมันจะมีมูลค่ามากมายเพียงใด(ทั้งที่มันมีมูลค่าทางการใช้สอยในปัจจุบันแล้ว หรือว่าได้กำไรจากการสร้างขึ้นมาทางธุรกิจแล้ว ที่เหลือก็คือกำไร-หากว่ามองในแง่ธุรกิจ หรือมูลค่าในปัจจุบัน)

     เพียงอยากจะหยิบยกคุณค่าเล็กๆน้อยๆ (แต่ต่อไปอาจจะมีมูลค่ามหาศาล)มาเป็นข้อคิด และอยากจะให้สถาปนิกทั้งหลาย ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหลาย รวมทั้งผู้เป็นเจ้าของสถาปัตยกรรมนั้นได้ภาคภูมิใจในสถาปัตยกรรมของตนเองที่ได้มีส่วนร่วมสร้างขึ้นมา (แม้จะได้กำไรไปแล้วในแง่ของธุรกิจ)

     หากใครว่างๆ ลองนั่งเรือชมอาคารหรือทิวทัศน์ริมน้ำเจ้าพระยาดูสักครั้ง แล้วท่านจะพบว่า มีบางมุมที่ท่านก็คาดไม่ถึงว่า จะมีสถาปัตยกรรมริมน้ำเจ้าพระยาสวยๆ ให้ได้ชมอย่างนี้

     เพียงแค่หาเวลาว่างและเปิดมุมมอง ท่านก็จะพบกับมุมมองที่งดงามอย่างที่ท่านอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ว่ามันอยู่ใกล้ๆ นี้เอง