ลีโอนิคส์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียว

ลีโอนิคส์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียว 


LEONICS ผู้นำด้านพลังงานทดแทนในอาเซียน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียว เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของโลก

    

     ลีโอนิคส์ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) รุ่น APOLLO      S-216C ขนาด 2KVA จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controller) รุ่น SOLARCON SPT-4830 ขนาด 30A จำนวน 1 เครื่อง แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เพื่อนำไปติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับวัดป่าเวียงสวรรค์ () จังหวัดลำปาง เพื่อใช้งานภายในวัด ทำให้เกิดการพัฒนาตามวิถีธรรม พร้อมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการ  บูรณาการพลังงานหมุนเวียนมาใช้อย่างยั่งยืน

 

 

                                                                          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด

                                                                          โทร. 02-746-9500 ต่อ 171 หรือ www.leonics.co.th