ประตูไชโย สตีล แอนด์ สเตนเลส

ประตูไชโย สตีล แอนด์ สเตนเลส บจก.
PHATU CHAIYO STEEL & STAINLESS CO., LTD.  

54 หมู่ 2 ซ.อัมพร ถ.ซอยหลังวัดหนามแดง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์  0-2103-4583-5
E-mail : phatu_chaiyo@hotmail.com
www.phatuchaiyo.co.th 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ออกแบบผลิตและติดตั้งงาน ประตู ราวระเบียงบันได้ โครงหลังคาโพลี งานป้ายบอกทาง ป้ายซอยในโครงการ ฯลฯ

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 346,987