เอ็นพีบี อินเตอร์เทรด บจก.

เอ็นพีบี อินเตอร์เทรด บจก.
NPB INTERTRADE CO., LTD.

89/187 หมู่ 4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120   
โทรศัพท์
085-035-1555 , 091-525-0600
E-mail: npb_mail@yahoo.com
www.dbfurnishing.com
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป  

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 372,789