พิบูลย์คอนกรีต

พิบูลย์คอนกรีต บจก.
PIBOONCONCRETE CO., LTD.

263/1 หมู่ 10 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5384-9435-8
โทรสาร 0-5384-3439
E-mail: pcc@pccconcrete.co.th 
www.pccconcrete.co.th

ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ :   ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป พีซีซี พื้นสำเร็จรูปแบบตัน พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง ฯลฯ

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 344,184