ทุ่งคาคอนกรีต

ทุ่งคาคอนกรีต บจก.
THUNGKHA CONCRETE CO., LTD.
178/1 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86100
โทรศัพท์ 0-7755-4108-9
โทรสาร 0-7755-4091
E-mail: thungkhaconcrete@hotmail.com  www.thungkhaconcrete.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ผลิตและจำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จ คานสะพานคอนกรีตอัดแรง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นสำเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและให้บริการตอกเสาเข็มด้วย Hydraulic Hammer 

 

 

Visitors: 346,984