เคเอสโฮม สระบุรี บจก.

เคเอสโฮม สระบุรี บจก.
KS HOME SARABURI CO., LTD.

661/51 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 063-893-6169

E-mail : kerdsuk_@hotmail.com   
www.kshome-saraburi.com  

 

ธุรกิจหรือบริการ :รับสร้างบ้านพักอาศัยขนาดตั้งแต่ 1 ชั้น – 3 ชั้นบริการเขียนแบบ 3 มิติ, เขียนแบบขออนุญาต, ประมาณ ราคายื่นกู้ธนาคารระบบ Smart Home (สัญญาณกันขโมย, ระบบวงจรปิด, ประตูอัตโนมัติ, ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: