ดีทรัสส์ กรุ๊ป บจก.

ดีทรัสส์ กรุ๊ป บจก.
DTRUSS GROUP CO., LTD.
8 ซ.หัวหมาก 9 แยก 3 ถ.หัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 093-559-6516
, 086-495-6515, 0-2732-1775
โทรสาร 0-2297-0423
  
Email: tiranan@dtrussgroup.com 
www.dtrussgroup.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายลิฟต์และบันได้เลื่อน ตัวแทนเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยของแบรนด์สัญชาติยุโรป VOLKSLIFT 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: