บี.พี. โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย บจก.

บี.พี. โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย บจก.
B.P.PRODUCTS & SUPPY CO., LTD.
262 หมู่ 6 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ. นครปฐม 73000
โทรศัพท์
0-3430-5909, 0-3490-0771, 0-3490-0772, 0-3490-0773
โทรสาร
0-3430-5909, 0-3490-0770 ต่อ 105
E-mail : info@bp-products.com
www.bp-products.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผู้ผลิตและจําหน่ายหลังคาโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส ลูกหมุนระบายอากาศและฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาส รวมถึงงานบริการติดตั้งและกันรั่วซึม กลุ่มสินค้ามาตรฐาน  B.P. Products หลังคาโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส (B.P.Lite) ลูกหมุนระบายอากาศและฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาส (B.P.Ventilator) รางน้ำไฟเบอร์กลาส (B.P.Gutter) โดมไฟเบอร์กลาส (B.P.Dome) เคลือบกันซึม(B.P.Leakage Protection) งานสร้างตามสั่งไฟเบอร์กลาส (B.P.Design)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 372,792