ภูเก็ตคอนกรีต 2007 บจก.

ภูเก็ตคอนกรีต 2007 บจก.
PHUKET CONCRETE 2007 CO., LTD.

139/44 หมู่ 7 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 07631-1639
โทรสาร 0-27631-1640
E-mail : info@phuketconcrete.co.th 
 www.phuketconcrete.co.th   

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพสูงในนาม บริษัท ทีพีไอคอนกรีต จำกัด ในพื้นที่บริการจังหวัดภูเก็ต 

 

Visitors: 345,660