ไฟเพชรโปดักส์

ไฟเพชรโปรดักส์ บจก.
 FAIPECTHPRODUCT CO., LTD. 
          สำนักงานใหญ่ 24/8 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทรศัพท์ 0-2964-7755, 0-2964-7757-9 , 085-148-1515 โทรสาร 0-2964-7760

E-mail : info@faipetchproduct.com      
          (สาขา 1) 98/1-2 , 1-3 หมู่ 11 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 0-2903-7035 โทรสาร 0-2903-7036
E-mail : faipetchproduct1@gmail.com    
            (สาขา 2)  328 หมู่ 9 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-4551-1401 โทรสาร 0-4551-1402 E-mail : faipetchproduct2@gmail.com  

 www.faipetchproduct.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ผลิตและจำหน่ายโคมไฟทุกชนิด 

 

Visitors: 343,985