อาร์พีเจ คอนกรีต

อาร์พีเจ คอนกรีต บจก.
                RPJ CONCRETE CO., LTD.  
229/2 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 0-5571-0421-2 โทรสาร 0-5571-0421 
E-mail : rpjconcrete@hotmail.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

Visitors: 344,184