ณัฐพงศ์แทรคเตอร์

ณัฐพงศ์แทรคเตอร์ บจก.
NUTTAPHONG TRACTOR CO., LTD.  
สำนักงานใหญ่ 17 ซ.วิภาวดีรังสิต 16/35 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2691-4072 โทรสาร 0-2690-0051
สาขาภูเก็ต 113/1 หมู่ 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7627-2419 โทรสาร 0-7617-2447
E-mail : nptractor_pk@nptractor.com  www.nptractor.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  รับเหมาก่อสร้างทาง ถนน สะพาน ระบบสาธารณูปโภค ก่อสร้างท่าเทียบเรือ Marina ให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ  

Visitors: 334,464