โปร คอนกรีต

โปร คอนกรีต บจก.
                PROCONCRETE CO., LTD.
18 หมู่ 10 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
40310 โทรศัพท์ 090-419-5146 โทรสาร 084-615-4645  E-mail : proconcretekk@gmail.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากคอนกรีต ท่อคอนกรีต ผนังพื้น บ่อพัก

Visitors: 334,464