ร็อคโคไทยเคมีคอลส์

ร็อคโคไทย เคมีคอลส์ บจก.
ROCCO THAI CHEMICAIS CO., LTD.
 
54/250 หมู่ 2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2968-3653, 0-2968-3693,  094-460-9771
โทรสาร 0-2584-1718
E-mail : info@roccothai.co.th    
www.roccothai.co.th    

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เคมีก่อสร้าง ทุกชนิด 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 367,869