โคซี ไวนิล ไทล์ บจก.

โคซี ไวนิล ไทล์ บจก.
COZY VINIL TILE CO., LTD.
221 ม.2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์ 080-826-3249 โทรสาร 0-3819-2638
E-mail : cozyvinyltile@gmail.com  
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  กระเบื้องยางลายไม้ 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 345,236