ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น บจก.

ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น บจก.
TTN NONWOVEN SOLUTION CO., LTD.
316/41-48
ซ.สุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย, กรุงเทพฯ10110
โทรศัพท์
0-2260-8700-2 , 02 663 0074-6 #9826
โทรสาร
0-2259-2684, 0-2259-2690
E-mail : sales@ttnsnonwoven.com
www.ttnsnonwoven.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  แผ่นกันเสียง ลดเสียงก้องสะท้อน TSULATIONS PANEL TSULATIONS CEILING TSULATIONS WALL

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: