ครีเอตุส คอร์ปอเรชั่น บจก.

ครีเอตุส คอร์ปอเรชั่น บจก.
CREATUS CORPORATION CO., LTD.
2534/107-109 ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-9700
โทรสาร 0-2295-5102
E-mail : information@creatuscorp.com
www.creatuscorp.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ: ระบบกล้องวงจรปิด เครื่องตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยแบบเอกซเรย์ เครื่องตรวจจับโลหะต้องสงสัยแบบเดินผ่านและแบบมือถือ ระบบควบคุมการเข้าออกด้วยมือถือ เครื่องกั้นบุคคลภายนอก 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: